2014 m. gruodžio 26 d., penktadienis

Sveikiname su Šv. Kalėdomis

Kalėdinis Jaunimo Choras visus sveikina su šv. Kalėdomis ir kviečia pasiklausyti Kalėdinių giesmių giedamų šv. mišiose gruodžio 26 d. 12 val. Švenčionėlių bažnyčioje.

2014 m. gruodžio 22 d., pirmadienis

2014 m. gruodžio 20 d., šeštadienis

Betliejaus taikos ugnis - Švenčionėliuose ir Švenčionyse

   Metams baigiantis, gamtai užmiegant ir viskam aplinkui nurimstant skautai visame pasaulyje skatina skleisti taiką pasidalinant ugnele – taikos žinute sklindančia iš rankų į rankas, iš lūpų į lūpas, pasiekiančia jaunus ir senus, aplankančia kiekvienus namus. Kasmet simbolinę taikos ugnelę parvežtą iš Betliejaus, Austrijos skautai perduoda savo kaimyninėms šalims, jos skuba per visą šalį pasidalinti su savo kaimynais ir taip gruodžio mėnesį Lietuvos skautai perims šią ugnelę iš Lenkijos skautų ir skubės skleisti ją kiekviename Lietuvos mieste ir kaime, mokykloje, bažnyčioje, valdžios institucijose, senelių namuose bei perduoti kaimynams. Tūkstančiai vaikų ir jaunuolių visoje Lietuvoje imsis įvairių iniciatyvų, tam, kad taikos žinutė pasiektų kiekvieną, nešime ugnelę draugams ir kaimynams, tam kad žiemą niekam netrūktų šilumos, ramybės ir taikos. 
    Būrys skautų nešini ugnele keliaus traukiniu per Lietuvą nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir sustojimo vietose dalinsis ugnimi su ten jos laukiančiais. Šia iniciatyva ne tik skatiname susimastyti ir nurimti šalia esančius, bet ir siekiame ugdyti jaunimo socialinį sąmoningumą ir atsakingumą. 
    Akcijos metu norime visiems padėti suprasti, kad atjauta ir pagalba su sunkumais susiduriančiam yra būtina siekiant užauginti brandžią ir socialiai atsakingą visuomenę. 
    Gruodžio 18 d. jaunieji"Švenčionėlių ateitininkai"  priėmė taikos ugnį iš skautų, pasidalino su mokyklų bendruomenėmis, kitomis įstaigomis, vienišais asmenimis ir perdavė Švenčionių skautams.
    Šiuo metu Betliejaus taikos ugnis saugiai dega Švenčionėlių bažnyčioje. Ateikite, turėkite savo žvakutę ar žibintą arba įsigykite bažnyčioje ir parsineškite į namus dalelę taikos ugnelės.

2014 m. spalio 10 d., penktadienis

Parapijos atlaidai

Kviečiame visus parapijiečius ir svečius į atlaidus, nuostabią šv. Edvardo parapijiečių šventę. 

Po Šv. mišių koncertuos Švenčionėlių Meno Mokyklos jaunieji atlikėjai. 

Šv. atlaidų Mišios - spalio 12 d. 12 val.

Šv. Edvardo atlaidai yra viena iš gražiausių parapijos rudeninių švenčių. Didieji darbai jau pabaigti ir žmonės lengviau randa laiko maldai, susitinka su giminėmis, pažįstamais. 
Šv. Edvardo parapija įkurta 1910 m.  Kun. J. Burba pastatė medinę bažnyčią dar 1907 m. tačiau valdžią parapiją patvirtino tik 1910 m. Senoji bažnyčia nebeišliko, o  1959 m.  pastatyta nauja bažnyčia gavo naują vardą - ji koncekruota Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios vardu. Tačiau parapija išlaikė senosios bažnyčios vardą - Šv. Edvardo. Dar ir dabar, neretas Švenčionėliškis paklaustas kaip vadina bažnyčią - pamini Šv. Edvardo vardą. O ir viešieji šaltiniai dažnai klysta vadindami ne parapiją o bažnyčią Šv. Edvardo vardu.

2014 m. spalio 2 d., ketvirtadienis

ADORACIJOS DIENA


2014 m. spalio 3 d., penktadienį – XII-oji viso pasaulio vaikų ADORACIJOS DIENA

Šią dieną vienas milijonas vaikų su žėrinčia žvakele rankose vienysis maldoje už popiežių, kunigus ir savo bei viso pasaulio šeimas   ir malonių lietus išsilies iš Švenčiausiosios Jėzaus ir Nekaltosios Mergelės Marijos širdžių.

Minėdami Šeimos metus kviečiame jungtis į adoraciją visus parapijos vaikučius drauge su tėveliais bei kartu uždegti žvakutę prie Švenčiausiojo Sakramento.
Švenčionėliuose, šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje adoracijos pradžia 17 val.

2014 m. rugsėjo 16 d., antradienis

Vyko jaunimo piligriminis žygis į Trakus


Rugsėjo 13 d. vyko Vilniaus arkivyskupijos jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią.  
Šis, žygis nuo rengiamas kasmet. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras atgaivino šią tradiciją ir nuo 2006 m. kasmet iš Vilniaus į Trakus organizuoja piligriminius žygius jaunimui. Žygyje dalyvavo grupė jaunimo iš Švenčionėlių ir Švenčionių, grupės vadovas buvo kun. D. Grigaliūnas.
2014 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis

2014 m. rugsėjo 2 d., antradienis

Skelbimai (2014 08 31)


 • Prašome atkreipti dėmesį, kad nuo rugsėjo 1 d. keičiasi Šv. Mišių tvarka: Sekmadieniais Šv. Mišios vyks 9 val. (lietuvių kalba), 10.30 val. (lenkų kalba), 12 val. Suma - lietuvių kalba. Šiokiadieniais šv. Mišių laikas nesikeis - ir žiemą ir vasarą - 19 val.
 • Nuo rugsėjo 1 d. šeštadieniais, vakarais - 19 val. bus aukojamos šv. Mišios skirtos jaunimui. Kviečiame jaunimą savo giesmėmis, muzikavimu ar patarnavimu prisidėti prie parapijos jaunimo komandos.
 • Pasikeitė aukų dėžutės paskirtis (prie Marijos altoriaus).Iki šiol lėšos buvo renkamos "Marijos radijui" o nuo šiol surinktos aukos bus skirtos parapijos "Caritui". Primename, kad Švenčionėlių "Carito" vadove paskirta Vanda Golubeva.
 • Rugsėjo 6 d. (šeštadienį) Klebonas kviečia kartu vykti į Vilniaus Kalvarijas apeiti Kryžiaus kelią. Norintys ateina pas Kleboną užsirašyti. 9 val. ryte renkamės į bažnyčią - į šv. Mišias ir po Mišių autobusu vykstame į Vilnių. Turėti patogią avalynę, tinkamus drabužius, maisto ir gerą nuotaiką. Dalyvio mokestis - 25 Lt. 
 • Rugsėjo 7 d. pirmasis mėnesio sekmadienis - po Sumos procesija aplink bažnyčią.
 • Visą rugsėjo mėn. kviečiame tėvelius ateiti ir užrašyti savo vaikučius į pasiruošimo 1 komunijai užsiėmimus, kurie vyks jau nuo spalio mėn. parapijos namuose ir truks visus mokslo metus. 
 • Rugsėjo 14 d. Mūsų bažnyčioje šventė - parapijiniai atlaidai skirti bažnyčios globėjai - Švč. Mergelei Marijai Sopulingajai. Taip pat 55 metai, kaip pastatyta ir pašventinta mūsų bažnyčia. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka - 9 val.; 10.30 val. ir 12 val.
 • 2014 m. rugsėjo 1 d., pirmadienis

  Švenčionėlių vaikų dienos centro "Šypsenėlė" vasaros stovyklų įspūdžiai

  Ši vasara mus apdovanojo šiluma ir šviesa, nors stovyklų pradžioje teko grūdintis naktine vėsuma ir lietaus gausa. Kiekviena stovykla buvo kupina staigmenų, vaikystės gaivumo, nuotykių, naujų patirč. Tad trumpai trokštame pasidalinti, kaip mums sekėsi.

  Pirmoji šios vasaros stovykla - mažų dieninė stovykla "Padovanok šypseną". Stovyklos pradžioje susikūrėme šūkį, pasigaminome vėliavą su mū centro logotipu- šypsena, ant jos užrašė kiekvienas savo vardą ir kasdien dainuodami ir linksmai žingsniuodami dovanojome šypsenas ir linkėjimus vieni kitiems ir sutiktiems žmonėms. Džiaugsmo semdavomės žaisdami, maudydamiesi, statydami smėlio pilis, keliaudami traukiniu. Stovyklos pabaigą vainikavo piknikas gamtoje. Mažieji džiaugėsi, kad per šį laiką geriau pažino vienas kitą, išmoko pasirūpinti draugu, o visus įspūius įamžino piešiniuose.


  Antrojoje stovykloje dalyvavo vyresnių vaikų grupėŠ stovyklą organizavo Ignalinos Caritas ir asociacija "Žaibo kumštis". Į ją buvo pakviesti Švenčionėlių ir Švenčionių vaikų dienos centrų paaugliai. Nors oras nelepino, buvo daug iššūkių, tai nesutrukdė mokytis kareiviško gyvenimo strategijos, pasisemti ištvermės, naujų žinių, susirasti draugų, o kai kurie net panoro įsijungti į "Žaibo kumščio" gretas. Ištvermingiausieji nors ir pavargę, džiaugėsi ir dalinosi prisiminimais, nuotykiais - kaip virė kareiviš košę, nešė vandenį, dalyvavo dažasvydyje, susitiko su karininkais ir išmoko laikyti ginklą, pasidaryti maskuotę, plaukti vandenyje su nešuliu ant peč. Kasnakt tekdavo pašokti iš miegų pažadintiems "aliarmo" ir gaudyti priešą ar eiti į žvalgybą. Dėkojame "Žaibo kumščio" vadams, Ignalinos Caritui, Kunigams- Viktorui, Deimantui, Dovydui ir Broliui Gintautui už globą ir rūpestį mumis.
  Rugpjūčio viduryje Švenčionių Carito vadovės pakvietė mū keturias paaugles dalyvauti poilsio ir pramogų stovykloje Tverečiaus kaime. Grįžusios merginos džiaugėsi nuostabiai praleistu laiku. Ypač žavėjosi talentų vakaru, vaišėmis, žaidimų gausa, maudynėmis ežere, vadovų nuoširdumu ir išradingumu. Tačiau ne vien pramogavo, bet ir padėjo kunigui Antanui sutvarkyti malkas, kasdien melstis kartu su juo, dalyvauti Šventose Mišiose, adoracijoje.


  Štai susirinkome po visų stovyklų dienos centre, ir žvelgdami nuotraukas iš naujo išgyvename tai, ką patyrėme šiuo nuostabiu vasaros laiku. Dėkojame rėjams, vadovams, savanoriams ir sau patiems už daugybę nuostabių akimirkų.

  2014 m. rugpjūčio 30 d., šeštadienis

  Ateik ir būk mano šviesa

  Rugpjūčio 26-28 d. vyko parapijos vaikų ir jaunimo vasaros pabaigos renginys "Ateik ir būk mano šviesa". Užsiėmimai vyko nuo 11 val. iki vakaro. Jų metu vyko katechezė, buvo daug žaidimų, vadovavo parapijos savanoriai ir Švenčionėlių gimnazijos jaunimas. Daugiau nei 60 jaunų žmonių aktyviai dalyvavo šiame priešmokykliniame renginyje, kurio metu buvo galima atlikti ir išpažintį ir dalyvauti šv. Mišiose, mokytis giedoti, susikaupti, išmokti melstis, žiūrėti filmus, gaminti valgyti, o svarbiausia - atrasti tikrų draugų ir patį geriausią draugą - Jėzų. 

  Foto galerija

  2014 m. rugpjūčio 11 d., pirmadienis

  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ

  Šv. Mišios šventėje - sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00 ir 12.00 val.Po kiekvienų mišių bus šventinami žolynai, gėlės ir šių metų derlius.

     Pabaigus didesnius vasaros darbus, rugpjūčio 15 d. katalikai švenčia Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę – liaudyje dar vadinamą Žoline (gėlių ir žolynų šventinimo diena).
     Žiloje senovėje ji buvo skirta padėkoti Žemei gimdytojai ir atiduoti jai užaugusio ir subrendusio derliaus aukas. Priėmus krikščionybę, šios deivės gimdytojos vieton stojo Motina-Mergelė Marija. Krikščionims tai viena didžiausių Mergelės Marijos švenčių - jos paėmimo į dangų prisiminimas: „ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1). Šitaip apaštalas Jonas aprašo savo regėjimuose matytą Moterį - Bažnyčios, kovojančios prieš žemės blogį, prieš biblinį slibiną, simbolį. Padavimas byloja, kad po Išganytojo Motinos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras patyrė, kad Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, Marijos kūno neberado - karstas buvo pilnas nuostabiausių gėlių. Marijos dangun paėmimo dogma paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis to įvykio minėjimas žinomas nuo V amžiaus.
     Tą dieną, pagal seną paprotį, bažnyčion nešami pašventinti įvairūs vaistingieji žolynai, darželio gėlės, rugių vainikai, tų metų vaisiai ir 
  daržovės. 


  Remtasi Rasos Ambraziejienės surinkta medžiaga.

  2014 m. liepos 31 d., ketvirtadienis

  Žygis baidarėmis 2014

  Liepos 24 d. Švenčionėlių parapijos jaunimas ir aktyvūs parapijiečiai surengė vasarinį žygį baidarėmis Žeimenos upe nuo Švenčionėlių iki Santakos. Keletas akimirkų iš kartu plaukusios mokyt. St. Černiauskienės foto albumo.  2014 m. liepos 27 d., sekmadienis

  Šv. Kristoforo dieną minėsime liepos 27 d.

  Liepos 25 d. Katalikų Bažnyčia prisimena Šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių. Daugelis iš mūsų apie šį šventąjį žinome, kad jis Vilniaus miesto globėjas ir yra pavaizduotas herbe nešantis per upę kūdikėlį Jėzų. Kai kurie dar žinome, jog jis keliauninkų, ypač vairuotojų, globėjas. 
  Bažnyčia kviečia liepos 27 d. paminėti Šv. Kristoforą ir šį sekmadienį, po kiekvienų šv. mišių, bus šventinami keliautojai ir transporto priemonės (automobiliai, dviračiai ir kt.). Kviečiame parapijiečius po kiekvienų mišių atvaryti savo transporto priemones į aikštelę prie bažnyčios, kur jos ir bus pašventintos.

                         Vairuotojų ir transporto priemonių šventinimo akimirka

   Daugiau nuotraukų ČIA

  2014 m. liepos 26 d., šeštadienis

  Švč. Mergelės Marijos paveikslas

  Prieš išvykstant į kitą parapiją, buvęs klebonas E. Paulionis paliko dar vieną gražią dovaną - atrestauruotą Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Šis paveikslas pakabintas Prie Švč. Mergelės Marijos altorėlio. Kviečiame pasimelsti ir pasidžiaugti gražiu meno kūriniu.

  2014 m. liepos 18 d., penktadienis

  Su Švenčionėliškiais pasisveikino naujas Klebonas R. Macidulskas

       Šių metų liepos 13 d. mūsų bažnyčioje šv. Mišias aukojo naujai paskirtas klebonas Kun. Raimundas MACIDULSKAS. Klebonas aukojo visas tris šv. Mišias Švenčionėliuose ir dar vienerias Januliškio koplytėlėje - taip prisistatė parapijiečiams, pasipasakojo apie save. Po mišių kleboną pasveikino "Švenčionėlių bendruomenės" atstovai, lenkiškai kalbantis jaunimas, "Švenčionėlių ateitininkų" organizacijos atstovai, Švenčionėlių bažnyčios choras. Klebonas padėkojo už sveikinimus ir paprašė parapijiečius priimti jį kaip kunigą ir kaip žmogų. 
       Klebonas nutarė apsigyventi tame pačiame name, kuriame gyvena vikaras Dovydas, o buvusią kleboniją atiduoda parapijos reikalams. 

  2014 m. birželio 28 d., šeštadienis

  LIEPOS 1 D. PRASIDEDA DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI

  Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

  7.00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją
  7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje
  8.00 val. Šv. Mišios
  10.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis
  12.00 val. Šv. Mišios (Suma).
  Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.
  19. 00 val. vakarinės šv. Mišios
  Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

  2014 m. birželio 18 d., trečiadienis

  Birželio 14 minėjimas Švenčionėliuose

       1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.

      
       Minint šią kraupią datą 2014 m. birželio 14 d. Švenčionėlių bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius, kurias aukojo kun. Dovydas Grigaliūnas. Po to, nešant Lietuvos Respublikos vėliavą, eisena nužygiavo prie Švenčionėlių geležinkelio stoties, kur buvo pašventinta atminimo lenta, vyko trumpas minėjimas, atidaryta foto paroda geležinkelio stotyje.

  2014 m. birželio 8 d., sekmadienis

  SEKMINĖS

  Ugnis iki šiol leidžiasi iš dangaus
  Dievo alsavimas iki šiol dvelkia
  Gyvasis Vanduo iki šiol liejasi
  Ateik, Dievo Ugnie,
  Ateik, Dievo Dvelksme,
  Ateik, Dievo Dvasia.
                        Skaityti plačiau: Bernardinai.lt 

  2014 m. gegužės 29 d., ketvirtadienis

  Kviečiame į stovyklas jaunimą ir vaikus


  2014 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos

  http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=10725


  BIRŽELIS

  birželio 12–15 || Kalviai, Kaišiadorių r. Sporto stovykla berniukams Organizuoja: Jaunimo klubai Liepkiemis ir Aukštakalnis, kurių dvasinis vadovavimas patikėtas Opus Dei.
  Kontaktinis asmuo: Lukas Mykolaitis, lukasmyk@gmail.com , tel.: 8 5 263 9174, 8 686 47865 .
  Stovykla skirta 10–14 metų vaikinams, norintiems aktyviai praleisti laiką, susirasti draugų ir ugdyti savo charakterį.
  Registracija iki birželio 5 d. Plakatas PDF

  birželio 14-21 II Jadagonių k., Zapyškio apylinkės, Kauno r. Kalbų ir nuotykių stovykla 10–13 m. mergaitėms
  Kalbų ir lyderystės stovykla 14–16 m. merginoms 
  Organizuoja: „Vilnelės“ kultūros centras ir Kultūros centras „Slėnis“, kurių dvasinis vadovavimas patikėtas Opus Dei.

  Kontaktinis asmuo: Lina Uturytė, tel. 8 5 265 0309, mob. 8 614 95363, el. p.uturyte@yahoo.com 
  Plakatas >>

  birželio 16–22 || PAKUTUVĖNAI Vidinio gydymo rekolekcijos
  Rekolekcijų vedėjai kun. James MARIAKUMAR ir sesuo Mary PEREIRA
  Plačiau >>

  birželio 22–30 || Jadagonių k., Kauno r.
  Anglų kalbos stovykla vaikinams „International English Camp“ 
  Organizuoja: Jaunimo klubai Liepkiemis ir Aukštakalnis, kurių dvasinis vadovavimas patikėtas Opus Dei.

  Kontaktinis asmuo: Guillermo Boggione, info@liepkiemis.lt , tel.: 8 5 263 9174, 8 601 40010 .
  Stovykla skirta 12–17 metų vaikinams, norintiems patobulinti anglų kalbos žinias ir ugdyti savo charakterį.
  Registracija iki birželio 14 d.
  LIEPA

  liepos 8–13 || PAKUTUVĖNAIPranciškoniška stovykla „Tikėjimo perdavimas šeimoje – mažojoje Bažnyčioje“Lektoriai: kun. Arūnas Simonavičius, s. Jolita Šarkaitė
  Plačiau >>

  liepos 15 – 21 || NEMUNAITISVilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla ŽODIS 2014Stovyklautojų amžius 12–16 m.
  Registracija nuo gegužės 14 d. iki liepos 5 d.
  Plačiau >>

  liepos 18–27 || BERČIŪNAI, Panevėžio r. Jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ ( I pamaina) Organizuoja: JAS
  Kontaktiniai asmenys: nuo 2014-05-17 iki 2014-06-02 Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė, mob. 8 686 77824, nuo 2014-06-02 iki 2014-07-31 Lina Zailskaitė, mob. 8 620 11910.
  Registracijos anketa ir detalesnė informacija: www.berciunai.lt  

  liepos 21-25 || Gudašių k., Onuškio apyl.sen., Trakų r. Suaugusiųjų koučingo ir lyderystės stovykla Organizuoja: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia, Tarptautinė lyderystės akademija
  Kontaktinis asmuo: Kristina Bilotaitė, info@tla.lt , mob. 8 656 23723
  Registracija iki liepos 13 d.

  liepos 27 – rugpjūčio 3 || KRAŽIAIRomos katalikų Bažnyčios Tradicijos ir grigališkojo choralo studijų akademija „Ad Fontes“
  Registracija iki liepos 15 d.

  liepos 30 – rugpjūčio 8 || BERČIŪNAI, Panevėžio r. Jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (II pamaina) Organizuoja: JAS
  Kontaktiniai asmenys: nuo 2014-05-17 iki 2014-06-02 Vilhelmina Raubaitė - Mikelionienė, mob. 8 686 77824, nuo 2014-06-02 iki 2014-07-31 Lina Zailskaitė, mob. 8 620 11910
  Registracijos anketa ir detalesnė informacija: www.berciunai.lt  

  RUGPJŪTIS

  rugpjūčio 4-8 || Gudašių km., Onuškio apyl.sen., Trakų r. Šeimų koučingo ir lyderystės stovykla
  Organizuoja: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia, Tarptautinė lyderystės akademija
  Kontaktinis asmuo: Kristina Bilotaitė, info@tla.lt , mob. 8 656 23723
  Registracija iki liepos 28 d.

  rugpjūčio 11–17 || PAKUTUVĖNAIAtsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla-rekolekcijosLektorius – brolis Gediminas Numgaudis OFM
  Plačiau >>

  2014 m. gegužės 28 d., trečiadienis

  Birželio pirmąją - ypatinga diena daugiau nei 40-čiai vaikų ir visai parapijai


  Šiais metais mūsų parapijos tikinčiųjų gretas papildys dar 40 mažų širdelių. Pusę metų besiruošianti vaikų grupė, vedama tėvelių, tikybos mokytojų ir kunigų priims Pirmąją Komuniją. 

  Norėtusi priminti kas yra ta “Pirma šv. Komunija”.
  „Iš tikrųjų ne Pirmoji šv. Komunija, bet šventosios Mišios ir jų metu pats Kristus, Šventosios Dvasios veikimu įsikūnijęs į duonos gabalėlį bei tapęs pačiu tikriausiu Kristumi, yra esmė. Mes Jį vadinam švenčiausiuoju sakramentu. Būtent tai ir yra vadinamosios Pirmosios Komunijos prasmė: šv. Mišios ir, aišku, pilnas dalyvavimas Kristaus puotoje, priimant Jį Komunijos metu.“  (kun. Egidijus Kazlauskas)

  Iš tiesų vaikui dar sunku suvokti, kas yra šv. Mišios, Sakramentai, Bažnyčios įsakymai. Tam buvo skirtas ruošimosi Pirmajai Komunijai laikotarpis. Beje, tėvai neturėtų vien pavesti šių reikalų katechetui arba kunigui, o ir patys privalėtų savo atžaloms rodyti pavyzdį, eidami į bažnyčią, dalyvaudami šv. Mišiose, kartu su vaikais „studijuodami“ katekizmą. Visų tų pastangų vainikavimas – Pirmosios šv. Komunijos diena. Tokiu būdu įvedame jauną žmogų į dvasinį gyvenimą, nurodome, kuria linkme jis turėtų eiti.

  Pimosios šv. Komunijos šventinės mišios - 12 val.

  Taip pat ši diena sutampa su Kristaus žengimo į dangų švente - ŠEŠTINĖMIS. Prisikėlęs Jėzus galutinai įžengė į savo Tėvo šlovę. Žinoma, Kristus ir toliau bus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, tačiau tai jau dvasinis buvimas. Jo žmogiškumas, kilęs iš šio pasaulio, visiškai sudvasintas ir išaukštintas dieviškojoje šviesoje.

  Tą pačią dieną bažnyčioje pagerbsime tėvus - šį sekmadienį - TĖVO  DIENA. 

  Birželio 1-ąją švenčiama ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

  2014 m. gegužės 16 d., penktadienis

  AD FONTES

  Kviečiame į "Ad fontes" akademiją. Šiemet ji vyks Kražiuose liepos 27 - rugpjūčio 3 dienomis.

  2014 m. balandžio 16 d., trečiadienis

  2014 m. kovo 10 d., pirmadienis

  Viešpatie, perkeisk mus šios gavėnios metu, kad taptume vis panašesni į Tave: atverk mūsų akis skurdui, dovanok mums širdis, jautrias kitiems ir per mus duok kasdieninės duonos visiems žmonėms. 

  "Pasninko dėžė" akcija  Pelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį. Šiame 40 atgailos dienų laike Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje gavėnios metu vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovės bažnyčioje prie įėjimo. Šie maisto produktai bus skirti parapijos Caritui. Akciją pristatančius lankstinukus galite gauti (bažnyčios gale po Mišių). Lankstinuke rasite maldą pasninkaujant, kuria kviečiame melstis gavėnios penktadieniais. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

  Ačiū už jūsų gerumą.

  2014 m. vasario 5 d., trečiadienis

  Vasario 5 - Šv. Agota

     

     Mažai ką žinome Apie Agotos gyvenimą. Kilusi ji iš Sicilijos miesto Katanijos. Tikriausiai apie 250-uosius metus buvo nukankinta dėl tikėjimo į Kristų. Legenda pasakoja, kad ši aukštos kilmės mergina nesutiko tekėti už miesto prefekto Kvintijano, kuris buvo ne tik pagonis, bet ir negarbingas žmogus. Už tai susilaukė grasinimų ir galiausiai - persekiojimo. Įmesta į kalėjimą neatsisakė savo tikėjimo. Prefektas įsakė jai nupjauti krūtis, tačiau naktį pasirodęs šv. Petras užgydė jos žaizdas. Vis tik jos persekiotojai nepaliko ramybėje ir kitą dieną po žiaurių kankinimų Agota mirė. Taigi  Agota tikrai buvo visai jauna.
       Ši mergina nebuvo užmiršta. Pagarba jai virto krikščionišku kultu ir, greičiausiai, labai greitai išplito. Tai patvirtina ir faktas, kad jos vardas pateko tarp nedaugelio šventųjų, minimų Mišių Eucharistinėje maldoje. Šeštame amžiuje popiežiaus Simacho rūpesčiu Romoje jau iškilo jos vardo bažnyčia. Žinoma, labiausiai Agota mėgstama ir gerbiama savo gimtinėje, Katanijoje. Pasakojama, kad per jos mirties metines išsiveržė prie pat miesto esantis Etnos ugnikalnis. Išsigandę miestiečiai surado Agotos skraistę ir išnešė ją prieš atitekančią lavą. Ugnikalnis nurimo ir miestas buvo išgelbėtas. Nuo to laiko šventoji tapo ne tik Katanijos Globėja, bet ir saugotoja nuo gaisrų bei sunaikinimų. Daugelyje šalių paplito paprotys Agotos dieną šventinti duoną ir vandenį, - kaip priemonę, apsaugančią nuo gaisro ir nelaimių. Be abejo, šis paprotys siejasi su jau minėtu Katanijos išgelbėjimu nuo degančios ugnikalnio lavos. Agotos gyvenimas iškalbingai liudija ir apie kitą ugnį, kuriai šventoji taip pat neleido užsiliepsnoti. Mergystė, kurią gynė Agota, bei jos kankinystė - didžiausias pasiaukojimas dėl Kristaus, saugantis kiekvieną žmonių bendruomenę nuo žemų aistrų ir nuodėmės gaisro.

       Šiandien labiau pasikliaujame priešgaisrinėmis priemonėmis ir ne vienas mano, kad pašventinta duona labiau tiko tais laikais, kai kitokių apsisaugojimo nuo gaisro priemonių žmonės neturėjo. Galbūt. Bažnyčia nei vieno neverčia, o tik leidžia naudotis tokiais pašventintais, palaimintais daiktais, kaip šv. Agotos duona. Tačiau nurodo, kad tokios liaudiško maldingumo formos nėra svetimos krikščioniui. Juk “kiekvienas palaiminimas – tai Dievo pašlovinimas ir malda, kuria prašoma Jo dovanų” (KBK 1671). Tai ir yra svarbiausia - kad pasitikėtume ne duona, ne kreida, žvakėmis ar dar kuo nors, bet geruoju Viešpačiu, į kurį kreiptis tie daiktai vienaip ar kitaip paskatina. 

  Vysk. Lionginas Virbalas SJ

  2014 m. vasario 2 d., sekmadienis

  Grabnyčios

       Kristaus Paaukojimo šventė Lietuvoje dažniausiai vadinama Grabnyčiomis. Matyt, šis pavadinimas kilęs iš grabnyčių (graudulinės) žvakės pavadinimo. Ši žvakė bažnyčiose šventinama vasario 2 d.Šventės pavadinimas neatskleidžia jos esmės, ir dažniausiai jis nukreipia mintis į momentus, kai grabnyčių žvakė uždegama gresiant pavojui ar mirties akivaizdoje.
       Ką iš tiesų reiškia Grabnyčios?
  Kristaus Paaukojimo šventė grąžina mus į tą laiką, kai vykdydami žydų įstatymą, praėjus keturiasdešimčiai dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija atnešė jį kaip savo pirmagimį sūnų paaukoti Dievui šventykloje. Dievas, tapęs žmogumi, paklūsta žmogiškiems įstatymams nuo pat savo gyvenimo žemėje pradžios. Ši auka – kūdikio Jėzaus paaukojimas šventykloje - vėliau tobulai išsiskleidžia Viešpaties kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinyje. Tai liudija ir pranašas Simeonas šventykloje sutiktame kūdikyje atpažinęs ilgai lauktą Mesiją. Simeonas vadina jį „šviesa pagonims apšviesti“, „išgelbėjimu“, tačiau ir „prieštaravimo ženklu“, dėl kurio Marijos „sielą pervers kalavijas“ (plg. Lk 2,30-34). Todėl praėjus keturiasdešimčiai dienų po Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės – Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo slėpinį, kuriame nujaučiame ir Didžiojo Penktadienio skausmą, ir Velykų džiaugsmą.
       Rytų tradicijoje ši diena dar vadinama Susitikimo švente,  nes sakralioje Jeruzalės šventyklos erdvėje susitinka Dievo malonė ir išrinktosios tautos lūkesčiai.
  Tikinčiųjų bendruomenė šioje šventėje įžvelgia ir Kristaus kaip Sužadėtinio atėjimą pas Sužadėtinę – Bažnyčią, kuri uždegusi žvakes laukia ir budi...
        Šią dieną yra šventinamos žvakės, kurios krikščionims simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir visas tamsiąsias jėgas. Minėdami Kristaus Paaukojimą šventykloje, mes švenčiame ir Dievui pašvęsto gyvenimo slėpinį – pasišventimą Kristaus, Mergelės Marijos ir kiekvieno, savo gyvenimą paaukojusio Jėzui, kad ateitų Dievo Karalystė.
       Nuo 1997 m. per Grabnyčias yra švenčiama ir Dievui Pašvęsto Gyvenimo diena. Tokiu būdu Bažnyčia dėkoja Dievui už pašvęsto gyvenimo dovaną, pripažįsta jo vertę ir svarbą visos Dievo tautos akivaizdoje ir suteikia progą patiems pašvęstiesiems, t.y. vienuolijų ir kitų pašvęstojo gyvenimo institutų nariams, drauge dėkoti Dievui už nuostabius darbus, kuriuos Jis nuveikė kiekvieno gyvenime, bei dar kartą atnaujinti savąjį „taip“.

                                                                                                                                          straipsnio autorė Ligita Ryliškytė

  2014 m. sausio 1 d., trečiadienis

  Šventinis koncertas  Ačiū Trims karaliams ir jaunimui papuošus šventę gražiais pasirodymais, vaidinimu, palinkėjimais. Renginio nuotraukas rasite galerijoje arba spauskite šią nuorodą "Bernelis gimė Betliejuj"