2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis

Sekmadienio pamaldos už ateinančius mokslo metus

 

Rugpjūčio 30d. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už mokinius, pedagogus, studentus, dėstytojus ir visus švietimo darbuotojus. Melsimės ir prašysime Dievo palaimos ir globos naujais mokslo metais.

Mokinius kviečiame atsinešti kuprines, mokyklinius reikmenis, kurie Šv. Mišių aukoje bus pašventinti.


2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Lietuvoje padaugėjus apsikrėtimų Covid-19 skaičiui, Lietuvos vyskupai primena visiems tikintiesiems pareigą saugoti save ir kitus tiek bažnyčiose, tiek ir bažnytiniuose renginiuose. Nuo mūsų atsakingo elgesio, dėmesingumo sau ir kitiems priklauso ne tik tikinčiųjų bendruomenės, bet ir visų mūsų visuomenės narių sveikata. Dėl šios priežasties primename laikytis tų nuostatų, kurios buvo paskelbtos Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. liepos 31 d. pranešime: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis

Akimirka dainai

Rugpjūčio 2 dieną, po Šv. Mišių parapijiečių ausis, akis ir širdis savo gražiais balsais, nuoširdžiomis dainomis džiugino Švenčionėlių kultūros centro moterų ansamblis "Gabija".  Moterys atliko dainas apie tėviškę, likimą, Lietuvą. Taip pat atlikta daina, kurios žodžius parašė kraštiečiai M. Dieninis ir V. Dicevičius. Nuoširžiai dėkojame ansamblio vadovei Vandai Miloš  ir kolektyvui už  šiltas sekmadienio akimirkas.