2013 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

adventus

"Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.Adventas - tai liturginis laikotarpis, pradedantis bažnytinius metus. Jis turi dvejopą pobūdį; pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje.

Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Advento metu susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų, liturginiai drabužiai yra violetinės spalvos - tai atgailos ženklas. Bet vyraujanti šio laikotarpio nuotaika yra santūrus džiaugsmas dėl Išganytojo artumo, net jei šis artumas vis dar pridengtas.

Advento rytais laikomos vad. 
Rarotų Mišios - tai votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei. Pavadinimas kilęs iš įžangos giesmės ,,Rorate caeli desuper" - ,,Rasokit, dangūs". Išganytojas čia yra lyginamas su rasa. Seniausi pėdsakai laikomų rarotinių Mišių siekia XII a. , o XVI a. rarotos jau buvo žinomos visoje Lenkijoje.

Advento metu ant altoriaus pastatoma
 rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu. Ji simbolizuoja Nekaltąją Jėzaus Motiną Mariją - mūsų išganymo aušrą.Adventinis vainikas - tai iš Vokietijos kilęs paprotys, Lenkijoje žinomas jau virš 160 metų.Tai eglės šakų vainikas su keturiomis žvakėmis - kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau. Turtinga adventinio vainiko simbolika reiškia bendruomenę, su meile ir džiaugsmu laukiančią Viešpaties atėjimo. Kalėdų išvakarėse degančios keturios žvakės praneša apie atėjimą Jėzaus, kuris yra pasaulio šviesa. Medžiaga iš Brolių Pranciškonų puslapio

2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

Kristus Karalius

Lapkričio 24 d. Kviečiame dalyvauti liturginių metų užbaigoje - Kristaus Karaliaus šventėje. Šv. Mišios aukojamos 12 val. 
Švęsdami Kristaus Karaliaus šventę, dėkokime Dievui už jaunimą, kuris nepasiduoda blogio pranašų įkalbinėjimams ir savo širdyse gina tikrąsias vertybes. Šiandien kiekvienam, save laikančiam Kristaus draugu ir sekėju, iškilusi užduotis visomis jėgomis ginti žmogaus vertę: ginti jaunimą nuo suvedžiotojų, atkurti moters kilnumą, kad ji būtų laikoma ne preke, bet gražiausiu Dievo kūriniu, ypač ginti žmogaus gyvybę tada, kai jis pats nepajėgia apsiginti.

2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

Šv. Cecilija

Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Vienoje legendų pasakojama, kad per savo vestuves Cecilija grojusi vargonais. Kitoje – jog taip pat per vestuves, užgrojus muzikai, Cecilija užgiedojusi: „Padaryk, Viešpatie, mano širdį ir mano kūną švarų, kad aš būčiau verta“. Ši frazė buvo vartojama pirmojoje Eucharistijos maldoje. 


Kviečiame kartu pagerbti muzikos globėją mūsų bažnyčioje - 
lapkričio 22 d. 18 val. 


Kviečiame turinčius muzikinę klausą ir norinčius giedoti tikinčiuosius įsijungti į parapijos choro gretas
(visus, nuo mažų iki senjorų amžiaus imtinai).
Norintys giedoti chore mielai kviečiami skambinti
vargonininkui Gyčiui Šalnai (868611406) arba
kiekvieną sekmadienį prieš ar po mišių
susitikti prie didžiųjų vargonų.