2014 m. rugsėjo 2 d., antradienis

Skelbimai (2014 08 31)


  • Prašome atkreipti dėmesį, kad nuo rugsėjo 1 d. keičiasi Šv. Mišių tvarka: Sekmadieniais Šv. Mišios vyks 9 val. (lietuvių kalba), 10.30 val. (lenkų kalba), 12 val. Suma - lietuvių kalba. Šiokiadieniais šv. Mišių laikas nesikeis - ir žiemą ir vasarą - 19 val.
  • Nuo rugsėjo 1 d. šeštadieniais, vakarais - 19 val. bus aukojamos šv. Mišios skirtos jaunimui. Kviečiame jaunimą savo giesmėmis, muzikavimu ar patarnavimu prisidėti prie parapijos jaunimo komandos.
  • Pasikeitė aukų dėžutės paskirtis (prie Marijos altoriaus).Iki šiol lėšos buvo renkamos "Marijos radijui" o nuo šiol surinktos aukos bus skirtos parapijos "Caritui". Primename, kad Švenčionėlių "Carito" vadove paskirta Vanda Golubeva.
  • Rugsėjo 6 d. (šeštadienį) Klebonas kviečia kartu vykti į Vilniaus Kalvarijas apeiti Kryžiaus kelią. Norintys ateina pas Kleboną užsirašyti. 9 val. ryte renkamės į bažnyčią - į šv. Mišias ir po Mišių autobusu vykstame į Vilnių. Turėti patogią avalynę, tinkamus drabužius, maisto ir gerą nuotaiką. Dalyvio mokestis - 25 Lt. 
  • Rugsėjo 7 d. pirmasis mėnesio sekmadienis - po Sumos procesija aplink bažnyčią.
  • Visą rugsėjo mėn. kviečiame tėvelius ateiti ir užrašyti savo vaikučius į pasiruošimo 1 komunijai užsiėmimus, kurie vyks jau nuo spalio mėn. parapijos namuose ir truks visus mokslo metus. 
  • Rugsėjo 14 d. Mūsų bažnyčioje šventė - parapijiniai atlaidai skirti bažnyčios globėjai - Švč. Mergelei Marijai Sopulingajai. Taip pat 55 metai, kaip pastatyta ir pašventinta mūsų bažnyčia. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka - 9 val.; 10.30 val. ir 12 val.