2023 m. kovo 31 d., penktadienis

Kvietimas


 Ministrantas (lot. k. minister - patarnautojas). Ministrantai patarnauja kunigui šv. Mišių metu. Jaunuoliai (berniukai ir mergaitės) šia tarnyste mokosi pagarbios laikysenos ne tik Dievo altoriui, bet ir gyvenimui.

Norinčius tapti ministrantais kviečiame ateiti į zakristiją prieš Šv.Mišias.

Bažnyčioje veikia skaitinių biblioteka


 

Lentynose jūsų laukia teologinio pobūdžio  spauda ir literatūra.

Kviečiame pasiimti, skaityti, pasisemti dvasinių žinių.

 Vėliau grąžinti į knygų lentynas.

MALONAUS IR TURININGO SKAITYMO!

 

2023 m. kovo 27 d., pirmadienis


 

2023 m. kovo 24 d., penktadienis

Viešpaties apsireiškimo iškilmė


Lygiai devyniems mėnesiams likus iki Jėzaus gimimo, švenčiame Viešpaties Apreiškimą Marijai ir Jo Įsikūnijimą. Mergelė Marija labai intymiai susijusi su šiuo įvykiu, per kurį tapo Dievo Motina. Dėl šios priežasties Apreiškimas ilgą laiką buvo laikomas Mergelės Marijos švente. Tačiau pradžioje tai buvo Viešpaties Apreiškimas, ir reforma po Vatikano II susirinkimo grąžino šį terminą, nes būtent Žodis, tapęs kūnu, iš tiesų yra šventimo šerdis.

Akimirka, kai Dievo Sūnus tapo žmogumi Mergelės Marijos įsčiose, šią dieną ypač patraukia dėmesį kontempliuojant ir Kristų, ir Jo Motiną. Ateidamas į pasaulį, Kristus pakluso Tėvui, sakydamas: „Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios.“ (Žyd 10, 7) Savo ruožtu Marija aidu atsiliepė į šį pareiškimą, tardama angelui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Šiuo pavyzdiniu tikėjimo aktu ji priima Kristų ir pradeda švelniai Jį nešioti savo kūne. Apreiškimas taip pat teikia progą kuo labiausiai džiaugtis, nes Įsikūnijime dėl Atpirkimo apibendrinamas Dievo meilės planas žmonėms, jame jau yra visos žmonių giminės sudievėjimo Bažnyčioje užuomazga.

2023 m. kovo 20 d., pirmadienis

Kryžiaus kelias

 Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams.

Sekmadienį vaikai besiruošiantys pirmąjai Komunijai kartu su tėveliais dalyvavo Kryžiaus kelyje.
Viešpaties Kryžius apglėbia pasaulį; Jo Kryžiaus kelias eina per žemynus ir laikus. Kryžiaus kelyje mes negalime būti tik žiūrovai. Jis mus padaro dalyviais, ir mes turime ieškoti savo vietos šiame kelyje. Kurioje vietoje esame?..2023 m. kovo 17 d., penktadienis