2020 m. birželio 21 d., sekmadienis

50 širdelių priėmė Eucharistinį Jėzų

2020 m.birželio 20 diena Šv. Edvardo parapijoje buvo ypatinga ir džiugi, nes beveik 50 vaikų pirmą kartą priėmė į Eucharistinį Jėzų savo širdeles. Vaikai su džiaugsmu pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą, kuriam rengėsi nuo spalio mėnesio. Po palaiminimo klebonas visiems vaikams išdalino pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti ir po mažą kepalėlį duonos. Džiaugsmu spindėjo vaikų ir jų artimųjų akys. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

Po Devintinių procesijos

Kai Popiežius  Pranciškus lankėsi Lietuvoje pernai, po lietaus vykstant iš Kauno, pasirodė vaivorykštė. Lietuvos vyskupai tai komentavo kaip Dievo palaimos ženklą.
Tikime, jog Viešpats laimino ir mus malonių lietumi ir  dvasinio atgimimo vaivorykšte iškart po Devintinių procesijos.

Foto: parapijietės Nijolės

2020 m. birželio 12 d., penktadienis

Devintinių procesija


Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - tai  iškilmės, kurių metu ypatingai garbinamas paties Kristaus Įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente- Eucharistijoje. Devintinės siejamos su iškilminga procesija. Išskirtinis tokių procesijų elementas- keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos pastato parapijiečiai bažnyčios teritorijoje. Nepaisant griaustinio, perkūnijos, gausaus lietaus parapijiečiai jungėsi į  Devintinių procesiją.


Pagalba parapijos šeimoms


Vilniaus arkivyskupijos  centro Caritas skyrė parapijai piniginę paramą. Pakalbėjus su keletą šeimų,  nuspręsta aprūpinti reikalingais daiktais. Vieniša 5 vaikų mama dėkoja už virtuvinį kampą, kuris leis  jaukiai  susėsti visiems prie bendro stalo. Kitos šeimos nariai dėkojo už mikrobangų krosnelę, kuri palengvins buitį.


   

2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

2020 m. birželio 5 d., penktadienis

Pamaldos už tėvus

Birželio pirmąjį savaitgalį minime Tėvo dieną.
Šeštadienį (birželio 6d. )- 11 val. Šv. Mišios aukojamos  už mirusius tėvus.
Sekmadienį (birželio 7d.) - 12val. Šv. Mišios aukojamos už gyvus tėvus.