2014 m. rugpjūčio 30 d., šeštadienis

Ateik ir būk mano šviesa

Rugpjūčio 26-28 d. vyko parapijos vaikų ir jaunimo vasaros pabaigos renginys "Ateik ir būk mano šviesa". Užsiėmimai vyko nuo 11 val. iki vakaro. Jų metu vyko katechezė, buvo daug žaidimų, vadovavo parapijos savanoriai ir Švenčionėlių gimnazijos jaunimas. Daugiau nei 60 jaunų žmonių aktyviai dalyvavo šiame priešmokykliniame renginyje, kurio metu buvo galima atlikti ir išpažintį ir dalyvauti šv. Mišiose, mokytis giedoti, susikaupti, išmokti melstis, žiūrėti filmus, gaminti valgyti, o svarbiausia - atrasti tikrų draugų ir patį geriausią draugą - Jėzų. 

Foto galerija

2014 m. rugpjūčio 11 d., pirmadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ

Šv. Mišios šventėje - sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00 ir 12.00 val.Po kiekvienų mišių bus šventinami žolynai, gėlės ir šių metų derlius.

   Pabaigus didesnius vasaros darbus, rugpjūčio 15 d. katalikai švenčia Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę – liaudyje dar vadinamą Žoline (gėlių ir žolynų šventinimo diena).
   Žiloje senovėje ji buvo skirta padėkoti Žemei gimdytojai ir atiduoti jai užaugusio ir subrendusio derliaus aukas. Priėmus krikščionybę, šios deivės gimdytojos vieton stojo Motina-Mergelė Marija. Krikščionims tai viena didžiausių Mergelės Marijos švenčių - jos paėmimo į dangų prisiminimas: „ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1). Šitaip apaštalas Jonas aprašo savo regėjimuose matytą Moterį - Bažnyčios, kovojančios prieš žemės blogį, prieš biblinį slibiną, simbolį. Padavimas byloja, kad po Išganytojo Motinos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras patyrė, kad Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, Marijos kūno neberado - karstas buvo pilnas nuostabiausių gėlių. Marijos dangun paėmimo dogma paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis to įvykio minėjimas žinomas nuo V amžiaus.
   Tą dieną, pagal seną paprotį, bažnyčion nešami pašventinti įvairūs vaistingieji žolynai, darželio gėlės, rugių vainikai, tų metų vaisiai ir 
daržovės. 


Remtasi Rasos Ambraziejienės surinkta medžiaga.