2016 m. lapkričio 22 d., antradienis

Kviečiame į adoraciją

Lapkričio 27 d. - sekmadienį,  nuo 13 val. iki 22 val. kviečiame tikinčiuosius ateiti pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento.

Kun. B. Laurinavičiaus 35-osios žūties metinės

Lapkričio 24 d. 1981 m. Vilniuje buvo nužudytas Švenčionėlių parapijos kunigas Bronislovas Laurinavičius. Ketvirtadienį - lapkričio 24 d. minėsime kunigo 35-ąsias žūties metines. 19 val. bus aukojamos šv. mišios o po jų eisime pasimelsti prie kunigo kapo esančio šventoriuje.

2016 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Lapkričio 19 d. – Aušros Vartų atlaidų jaunimo diena


Šeimų vakaras Vilniuje

Lapkričio 18 d. vakaras yra skirtas šeimoms. Vilniaus Arkivyskupijos šeimos centras, tradiciškai šią dieną, kviečia visas šeimas su vaikais ar be jų atvykti ne tik pasimelsti į Aušros vartus, bet ir sudalyvauti aktualioje šeimai paskaitoje apie atleidimą.

2016 m. lapkričio 5 d., šeštadienis