2016 m. vasario 14 d., sekmadienis

Gavėnia

Gavėnia - pasninko, susikaupimo, atgailos metas.  Prieš sekmadienio Šv. Mišias kartu su visa bendruomene einame "Kryžiaus kelius". Gavėnios metu giedami Graudūs verksmai ypatingi tuo, kad juose atpasakojama visa Kristaus kančios istorija. Kviečiame parapijiečius prisijungti norinčius skaityti kryžiaus kelio maldas, Kančios istoriją, liturginius skaitinius, giedoti giesmes.

2016 m. vasario 7 d., sekmadienis

Pelenų diena - gavėnios pradžia

Pelenų dienos šv. mišios bus aukojamos - vasario 10 d.,  19 val. 

Pelenų palaiminimas ir barstymas vyks šv. Mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams kunigas užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius: „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“.

2016 m. vasario 1 d., pirmadienis

Grabnyčios

Vasario 2 dieną visuotinė Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventykloje šventę. Lietuvoje ši šventė nuo seno vadinama Grabnyčiomis. Šios šventės Evangelija pasakoja apie įvykį Jeruzalės šventykloje kai vykdydami žydų įstatymą, praėjus keturiasdešimčiai dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija atnešė jį kaip savo pirmagimį sūnų paaukoti Dievui šventykloje. Šventieji senoliai Simeonas ir Ona išėjo pasitikti Jėzaus, ir Simeonas pasveikino jį kaip „tautų šviesą".

Liturgijos knygose šventė oficialiai vadinama Viešpaties paaukojimu. Tai vertinys iš lotyniško mišiolo pavadinimo Praesentatio Domini. Ispanų kalboje tradicinis La Candelaria pavadinimas atitiktų mūsiškąsias Grabnyčias arba sulietuvintą šventės pavadinimą – Žvakines. Mat Candela­ria (skaitykite kandeliarija) yra kilęs iš lotyniško žodžio candela, reiškiančio žvakę.Mūsų bažnyčioje šv. Mišios vasario 2 d. bus aukojamos sekmadienio tvarka: 9.00 val., 10.30 val., 12.00 val.