2011 m. spalio 20 d., ketvirtadienis

Švenčionėlių parapija vyko į Dievo gailestingumo bažnyčiąŠvenčionėlių parapijos žmonės vyko pasimelsti į Vilniaus Dievo Gailestingumo bažnyčią. Kun. R. Kučko aukojo šv. mišias, giedojo parapijos mišrus choras. Parapijiečiai taip pat aplankė Aušros Vartus, šv. Faustinos namus, bažnyčios paveldo išsaugojimo muziejų. Taip pat pasimeldė prie ilgamečio parapijos klebono B. Laurinavičiaus paminklo Vilniuje.