2016 m. liepos 18 d., pirmadienis

MIRĖ KALTANĖNUOSE TARNAVĘS KUN. JERONIMAS PETRIKAS

2016 m. liepos 14 d. vakare Ignalinos ligoninėje, eidamas 79-uosius metus, mirė Kaltanėnų parapijos klebonas kun. Jeronimas Petrikas. 
Velionis palaidotas Kaltanėnų bažnyčios šventoriuje.

Viešpaties pasišauktas šiais ypatingojo Jubiliejaus metais, teįžengia pro Gailestingumo vartus į amžinuosius namus danguje...

Šv. Kristoforas

Liepos 24 d. minėsime keliautojų globėją - Šv. Kristoforą. Po kiekvienų Šventų Mišių šventinsim kelionės priemones, automobilius, motociklus, kad Dievas saugotų nuo avarijų, nelaimių, globotų jais keliaujančiais.