2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Šv. Mišių tvarka 11.01-11.02


Skaitinių biblioteka

Bažnyčioje atnaujinta parapijos bibliotekos idėja.

Lentynose jūsų laukia teologinio pobūdžio  spauda ir literatūra.

Kviečiame pasiimti, skaityti, pasisemti dvasinių žinių.

 Vėliau grąžinti į knygų lentynas.

MALONAUS IR TURININGO SKAITYMO!


2019 m. spalio 19 d., šeštadienis


Sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje tikintieji melsis už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose.
Tikinčiųjų aukos bus sutelktos tautų evangelizavimo kongregacijoje Romoje ir pagal misijų prioritetus bei poreikius paskirstytos misijoms pasaulyje“, – sakė kun. A. Barelli.
Misijoms paaukotais pinigais finansuojama ne tik maldos namų statyba, bet ir katalikiškųjų mokyklų tinklo plėtra misijų kraštuose, vaikų prieglaudos, ligoninės, ambulatorijos, kitos įstaigos bei jose dirbantys misionieriai, per kuriuos Bažnyčia prisideda prie socialinio teisingumo, kad žmonių teisės būtų gerbiamos ir saugomos nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ir kas jie yra.


2019 m. spalio 14 d., pirmadienis

Kauno kultūros rūmų mišriojo choro "Gintaras" dovana parapijiečiams

Po šv. Edvardo atlaidų, muzikinį koncertą padovanojo kraštietės Jovitos Kulakauskienės  Kauno kultūros rūmų mišrusis choras "Gintaras". Choro repertuare  galima buvo išgirsti  lietuvių ir užsienio kompozitorių dainų.Atliekami kūriniai ne vienam klausančiam suvirpino širdį.Tikinčiųjų bendruomenė dėkojo nuoširdžiais plojimais, gėlėmis vadovei ir chorui.


Šv. Edvardo atlaidaiŠių metų spalio 13d. Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje buvo  švenčiami šv. Edvardo atlaidai. Tai patys iškilmingiausi, tradiciškai daugiausiai žmonių sukviečiantys atlaidai. 
Į atlaidus atvyko ir šventas mišias aukojo svečias iš Gervėčių (Gardino vyskupija) - kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.
Aukos liturgijoje parapijiečiai prie Viešpaties altoriaus nešė aukas, prašydami žemiškojo  karaliaus Edvardo įkvėpimo kilniems darbams. Tvirtumo, kad sugebėtų savo šeimose, bendruomenėse gyventi Jo vertybėmis ir jas skleisti. 
Po šv. mišių parapijiečiai padėkojo svečiui už atvykimą, Dievo žodį, šv. mišių auką. Mišių dalyviai į namus iškeliavo su  pakylėta dvasia, didesne sielos ramybe, gilesniu tikėjimu.
2019 m. spalio 6 d., sekmadienis

Spalio 6 dieną Šv. Mišių aukoje meldėmės už keliautojus, vairuotojus ir žuvusius kelyje. 
Po Šv. Mišių kunigas Vitalijus pašventino aikštelėje prie bažnyčios esančias transporto priemones, kiekvienam vairuotojui įteikdamas Šv. Kristoforo ženklelį.
KELIAUKIME SAUGIAI SU DIEVO PALAIMA!

Spalio mėnuo Bažnyčioje yra skiriamas maldoms į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, prieš Šv. Mišias kalbamas rožinis, suklumpama litanijai.

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTASAtsižvelgiant į liturginių metų laikotarpį bei programos seką ir turinį, vaikų katechezę mūsų parapijos bažnyčioje vaikai Pirmajai Komunijai ruošiami vienerius mokslo metus (nuo spalio  iki gegužės mėn.) 

Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje, ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui. Sekmadieniais ir švenčių metu kartu su vaiku dalyvauti Šv .Mišiose; bendradarbiaujant su katechetu, padėti ruošti vaiką sakramentams.
Vaikų,norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai registracija vyksta pas kleboną iki š.m. spalio 27 dienos.