2015 m. vasario 23 d., pirmadienis

Mūsų bažnyčiai savivaldybės dovana

Vasario 23 d. Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios fasado apšvietimo oficialus įžiebimas. Pradžia - 19 val.

fotografijos autorius Česlavas Paškevičius

2015 m. vasario 17 d., antradienis

Pelenų diena – gavėnios pradžia

     Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.


     Apibendrinant, pelenai simbolizuoja- žmogaus silpną ir trapų būvį bei jo tuštybę, atgailą ir gedulą, prisikėlimo troškimą, turint omenyje tai, kad visi žmonės kviečiami dalyvauti Kristaus prisikėlime. 
     Mūsų bažnyčioje Pelenų dienos šv. mišios bus aukojamos - vasario 18 d.,  19 val. Pelenų palaiminimas ir barstymas vyks šv. Mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams kunigas užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius: „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“.
    Tikintiesiems taip pat dera prisiminti, kad Pelenų trečiadienis yra gavėnios pradžia ir tą dieną yra laikomasi pasninko. Susilaikoma ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus ar prabangaus maisto (leidžiama sočiau pavalgyti tik kartą per dieną, kitus du kartus lengvai užkąsti).

2015 m. vasario 8 d., sekmadienis

Svečiavosi bendruomenės "Aš esu" įkūrėjas

   Vasario 7 d. Švenčionėlių parapijos namuose svečiavosi priklausomųjų asmenų reintegracinės bendruomenės "Aš esu" vadovas - kun. Kęstutis Dvareckas.
    Ši bendruomenė įsikūrė 2014 m. Bendruomenėje dirbantys specialistai lydi priklausomus žmones, pasiryžusius pradėti sveikimo kelionę. Užsiėmimai vyksta Vilniuje M. K. Paco g. nr.4, prie Petro ir Povilo bažnyčios. 
   Kunigas papasakojo kad reabilitacija Aš esu bendruomenėje tęsiasi nuo 1 iki 3 mėnesių taikant "Minesotos" programą (išsamiau). Pristatė jau antrą jo paties parašytą knygą, papasakojo apie užsiėmimus vykstančius šioje bendruomenėje. 
   Įkurtos įmonės svetainę, naujienas bei kontaktus galima rasti facebook paskyroje: AŠ ESU