2012 m. lapkričio 17 d., šeštadienis

Šv. Cecilijos lapkričio 22Lapkričio 22 d. pagerbiama šv. Cecilija. Vardas Cecilija reiškia akloji. Cecilija gimė apie 200 m. Romoje. Mirė, manoma, 230 m. lapkričio 22 d.
Cecilija buvo kilminga graži romietė, kuri vaikystėje apsikrikštijo. Tačiau tėvai ją ištekino už pagonio Valeriano. Vis dėlto Cecilijai pavyko savo vyrą įtikinti tapti krikščionimi. O vėliau ir jo brolį – Tiburcijų. Valerianas ir Tiburcijus buvo suimti ir įkalinti todėl, kad bandė palaidoti nužudytų krikščionių palaikus. Būnant kalėjime jiems pavyko atversti į krikščionybę savo prižiūrėtoją Maksimą. Jiems visiems trims, prefekto Almachijaus įsakymu, buvo nukirstos galvos. Kai Cecilija juos palaidojo, Almachijus ją surado ir suėmė. Cecilija prieš tai dar suspėjo atversti į krikščionybę savo tarnus, kuriuos pakrikštijo popiežius Urbonas I. Cecilija buvo kankinama ir sunkiai sužeista dar išgyveno tris dienas. Prieš mirtį ji išdalijo savo turtą vargšams, atvertė dar daugiau žmonių. Popiežius Urbonas I ją palaidojo katakombose greta vyskupų.
Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Vienoje legendų pasakojama, kad per savo vestuves Cecilija grojusi vargonais. Kitoje – jog taip pat per vestuves, užgrojus muzikai, Cecilija užgiedojusi: „Padaryk, Viešpatie, mano širdį ir mano kūną švarų, kad aš būčiau verta“. Ši frazė buvo vartojama pirmojoje Eucharistijos maldoje.

2012 m. lapkričio 1 d., ketvirtadienis

Visų šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka


Lapkričio 1d, ketvirtadienis, Visų šventųjų šventė.
Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00; 10.00 ir 12.00. Po 12 val. šv. Mišių gedulinė procesija į miesto kapines, meldžiantis už mirusiuosius.

17.00 val. sudėtinės šv. Mišios už mūsų mirusius artimuosius.


Lapkričio 2d., penktadienis. Vėlinės.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00; 10.00 ir 12.00 val.

Po 12.00 val. šv. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.Per visą oktavą  po vakarinių 18 val. šv. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.