2021 m. liepos 24 d., šeštadienis

Ministrantų popietė

 Mūsų parapijoje praktiką atliekančių Lino ir Luko organizuota ministrantų popietė  paliko daug įspūdžių dalyvavusiems.

Draugiškos vaikų – tėvų futbolo rungtynės,  maudynės, žvejyba, paieškos žaidimas, bendra malda, bendras stalas, pokalbiai, diskusijos -  leido visiems pabūti drauge. Branginame drauge praleistą laiką ir dėkojame klebonui Vitalijui už idėją, praktikantams Linui ir Lukui už organizuotą popietę, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo cento  direktoriui Kęstučiui už futbolo aikštelės suteikimą ir netikėtai, saulėtą ir karštą dieną, pavaišintais ledais, tėveliams už pagalbą organizuojant popietę.

Kviečiame visus norinčius patarnauti Šv. Mišių aukoje prieš mišias ateiti į zakristiją.
2021 m. liepos 4 d., sekmadienis

Švenčiausiojo Sakramento adoracija


 Liepos 6dieną 9:00val. Šv.Mišiomis pradėsime Švč. Sakramento adoraciją.

Adoracija vyks iki 19 val.
Šiais metais kviečiama melstis:
Už pandemijos varginamus,
už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,
už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą
ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu.
Vakarinių Šv. Mišių nebus.

2021 m. birželio 16 d., trečiadienis

Labai džiaugiamės, kad Švenčionėlių Šv. Edvardo ir Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijų klebonu paskirtas Vitalij Kisel🙏


 

2021 m. birželio 13 d., sekmadienis

Pirmoji Komunija

Šeštadienio popietę mažų parapijiečių širdelės priėmė Eucharistinį Jėzų. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

 

2021 m. birželio 11 d., penktadienis

Talka

 Parapijiečius jungia ne tik bendra malda, bet ir bendras darbas. Per porą valandų ištirpo paruoštų bažnyčios šildymui malkų krūvos.

Dėkojame už talką!
Sveikatos ir Dievo palaimos!

 

 Labai džiaugiamės, kad vasaros laikotarpiu parapija tarnystėje turi du seminaristus - Liną ir Luką.