2022 m. sausio 10 d., pirmadienis

 

Jau 20 metų miestelyje veikia šeštadieninė  lenkų mokyklėlė, kurią lanko miesto vaikai. Tradiciškai kiekvienais metais mokyklėlės mokytoja  Vanda Golubeva su vaikais  bažnyčioje surengia Kalėdinį renginį.

Sausio 9 dieną, po Šv. Mišių lenkų kalba,  parapijiečiai  inscenizavo Trijų Karalių atvykimą prie prakartėlės. Mokiniai  deklamavo eilėraščius, skaitė eiles, choras pritariant gitarai giedojo kalėdines giesmes. Kiekvienas dalyvaujantis  pasidalino mintis ir linkėjimais 2022 metams. Mokytoja Inesa visų  vardu pasveikino kleboną Vitalijų su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais.

 


2022 m. sausio 3 d., pirmadienis

Trys Karaliai

 Sausio 6 dieną (ketvirtadienį) minima - Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai).

Šv. Mišios vakare - 19 val.

2021 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis

 Gruodžio 31 dieną - 19val. - Padėkos pamaldos2021 m. gruodžio 23 d., ketvirtadienis

 
                
Gruodžio 24 dieną - Piemenėlių Šv. Mišios:
19:00 val. - lenkų kalba.
21:00 val. - lietuvių kalba.

Gruodžio 25d. - Šv, Kalėdos:
10:30 val - lenkų kalba.
12:00 val. - lietuvių kalba.

Gruodžio 26d. - Šv, Kalėdų antroji diena:
10:30 val - lenkų kalba.
12:00 val. - lietuvių kalba.

2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis

 

Prasidėjus advento laikotarpiui bažnyčioje galite įsigyti:

Kalėdaičius;
Carito adventinę žvakelę "Gerumas mus vienija" (aukos skiriamos gausioms šeimoms, jaunimui, smurto aukoms, vaikams ir seneliams);
2022 metų parapijos kalendorių.

Paminėtos 40 - osios kun. Broniaus Laurinavičiaus žūties metinės

Sekmadienio popietę  prisiminėme  mūsų parapijai svarbią asmenybę -  prieš 40 metų  lapkričio 24 dieną  žuvį mūsų bažnyčios statytoją kun. Bronių Laurinavičių. Minėjimą vedė mokytoja Inesa Stvolienė. Kunigo gyvenimo kelio faktus  priminė istorijos mokytoja Staselė Černiauskienė, prisiminimais dalinosi kun. Broniaus giminaitė Jūratė Šimkūnienė, savo kūrybos eiles apie kunigą skaitė Aldona Garlienė. J. Butkevičiaus 1989 metais Švenčionių tarybos leidinyje "Rytas": išspausdintą "Baladę apie kun. B.Laurinavičių " skaitė Daiva Žilėnė.

Mintimis dalinosi Helsinkio grupės narė prof.  dr. Rasa Čepaitienė, pranešimą skaitė  Švenčionių tarybos narė Janina Deveikienė, smuiku grojo  a.a. kunigo  Broniaus giminaitė Vilija Pranskienė. Prisiminimų popietėje buvo eksponuojamis Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos mokinių piešiniai, darbai apie kun. Bronių. Po minėjimo visi parapijiečiai aplankė kun. Broniaus kapą prie kurio klebonas  Vitalijus padėjo gėles ir tarė žodį.

Minėjimo pabaigoje dar kartą buvo dedikuota  kun. Broniui Laurinavičiui  ištrauka iš  J.Butkevičiaus baladės:

"Skaidrus perlo lašas,

gyvenimas -  žygis

Skelbs būsimoms kartoms

negęstančią šlovę.

Kristuje ilsėkis,

kuklus tiesos karžygi,

Prigludęs prie mūro

savosios šventovės!"


2021 m. lapkričio 23 d., antradienis

 Sekmadienį minėsime Kun. Broniaus Laurinavičiaus 40-ąsias žuvimo metines. Po Šv. Mišių 13 val. vyks prisiminimimų popietė.