2023 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Atlaidai Šiluvoje

 


Rugsėjį kasmet vyksta Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.

Parapijietės Aldonos iniciatyva rugsėjo 8 dieną suorganizuota kelionė į Šiluvą. Atvykstantys į atlaidus neiškeliauja tuščiomis – kiekvienam jie padovanoja ypatingos – įvairaus amžiaus, profesijų, tarnysčių, socialinės padėties žmones suvienijančios – bendrystės švenčiant šv. Mišias dažnai dar rudeniškos giedros nutviekstoje erdvioje, patogioje aikštėje.

Taip pat parapijiečiai aplankė Kryžių kalną, kuriame  paliko savo kryžius, intencijas, maldas.


2023 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis

 Rugpjūčio 15 dieną - Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės - Žolinės.

Šv. Mišios aukojamos
10:30 - lenkų kalba
12:00- lietuvių kalba


2023 m. gegužės 30 d., antradienis


 


 Birželio 4 dieną 12 val. - Sutvirtinimo sakramento teikimo ceremonija. Sutvirtinimo sakramentą teiks vyskupas Darius Trijonis.

2023 m. balandžio 19 d., trečiadienis

 


2023 m. balandžio 12 d., trečiadienis

 

Šiandien sukanka 15 metų, kai mūsų parapijos klebonas Vitalijus keliauja kunigystės keliu. Parapijiečiai Jums dėkoja už  paprastumą ir dėmesingumą, dvasinės patirties skleidimą. Dėkojame už meilę Dievui ir Jo Bažnyčiai, už nuoširdų rūpinimąsi mūsų parapija.

Tegul stiprina Jus Šventoji Dvasia, dovanodama Jėzaus ramybę.

 


2023 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis


 Didysis Ketvirtadienis - kunigystės įsteigimo diena.
Šiandien prisiminkime visus sutiktus kunigus. Padėkokime Dievui už jų tarnystę ir melskime, kad Šventoji Dvasia vestų, stiprintų, įkvėptų tarnauti Kristaus pavyzdžiu. 
Parapijiečiai sveikina kunigą Vitalijų su profesine švente. Stiprios sveikatos ir gausios Dievo palaimos!