2023 m. kovo 24 d., penktadienis

Viešpaties apsireiškimo iškilmė


Lygiai devyniems mėnesiams likus iki Jėzaus gimimo, švenčiame Viešpaties Apreiškimą Marijai ir Jo Įsikūnijimą. Mergelė Marija labai intymiai susijusi su šiuo įvykiu, per kurį tapo Dievo Motina. Dėl šios priežasties Apreiškimas ilgą laiką buvo laikomas Mergelės Marijos švente. Tačiau pradžioje tai buvo Viešpaties Apreiškimas, ir reforma po Vatikano II susirinkimo grąžino šį terminą, nes būtent Žodis, tapęs kūnu, iš tiesų yra šventimo šerdis.

Akimirka, kai Dievo Sūnus tapo žmogumi Mergelės Marijos įsčiose, šią dieną ypač patraukia dėmesį kontempliuojant ir Kristų, ir Jo Motiną. Ateidamas į pasaulį, Kristus pakluso Tėvui, sakydamas: „Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios.“ (Žyd 10, 7) Savo ruožtu Marija aidu atsiliepė į šį pareiškimą, tardama angelui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Šiuo pavyzdiniu tikėjimo aktu ji priima Kristų ir pradeda švelniai Jį nešioti savo kūne. Apreiškimas taip pat teikia progą kuo labiausiai džiaugtis, nes Įsikūnijime dėl Atpirkimo apibendrinamas Dievo meilės planas žmonėms, jame jau yra visos žmonių giminės sudievėjimo Bažnyčioje užuomazga.

2023 m. kovo 20 d., pirmadienis

Kryžiaus kelias

 Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams.

Sekmadienį vaikai besiruošiantys pirmąjai Komunijai kartu su tėveliais dalyvavo Kryžiaus kelyje.
Viešpaties Kryžius apglėbia pasaulį; Jo Kryžiaus kelias eina per žemynus ir laikus. Kryžiaus kelyje mes negalime būti tik žiūrovai. Jis mus padaro dalyviais, ir mes turime ieškoti savo vietos šiame kelyje. Kurioje vietoje esame?..2023 m. kovo 17 d., penktadienis


 

2022 m. balandžio 9 d., šeštadienis


 

2022 m. kovo 27 d., sekmadienis


 

2022 m. kovo 18 d., penktadienis

Šv.Juozapas

 Kovo 19d. - Šv. Juozapas, Šventosios šeimynos globėjas.

Šv. Mišios kovo 19d. - 11 val. aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.


2022 m. kovo 2 d., trečiadienis

Pelenų diena


 Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Šv. Mišios aukojamos 19 val.