2023 m. spalio 29 d., sekmadienis


 

2023 m. spalio 12 d., ketvirtadienis

 


Spalio 15 dieną (sekmadienį) - parapijiniai Šv. Edvardo atlaidai.

Šv. Mišias 10:30 val. ir 12:00 val. aukos kunigas rel. m. mgr. Renatas Švenčionis.
Po 12:00 val. Šv. Mišių kviečiame parapijiečius pasilikti ir paklausyti jungtinio choro giesmių ir parapijiečių skaitomų eilių.

2023 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Atlaidai Šiluvoje

 


Rugsėjį kasmet vyksta Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.

Parapijietės Aldonos iniciatyva rugsėjo 8 dieną suorganizuota kelionė į Šiluvą. Atvykstantys į atlaidus neiškeliauja tuščiomis – kiekvienam jie padovanoja ypatingos – įvairaus amžiaus, profesijų, tarnysčių, socialinės padėties žmones suvienijančios – bendrystės švenčiant šv. Mišias dažnai dar rudeniškos giedros nutviekstoje erdvioje, patogioje aikštėje.

Taip pat parapijiečiai aplankė Kryžių kalną, kuriame  paliko savo kryžius, intencijas, maldas.


2023 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis

 Rugpjūčio 15 dieną - Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės - Žolinės.

Šv. Mišios aukojamos
10:30 - lenkų kalba
12:00- lietuvių kalba


2023 m. gegužės 30 d., antradienis


 


 Birželio 4 dieną 12 val. - Sutvirtinimo sakramento teikimo ceremonija. Sutvirtinimo sakramentą teiks vyskupas Darius Trijonis.

2023 m. balandžio 19 d., trečiadienis