2011 m. gruodžio 27 d., antradienis

Kūčių vakarą jaunimas susibūrė į didžiulį chorą

  

Kūčių vakarą bažnyčioje tradiciškai giedojo jaunimas. Jau daugiau nei 10 metų kūčių vakaro mišiose renkasi giedoti jaunimas. Šiemet kaip niekad atvyko daug jaunimo. Tiek dirbantys, tiek studentai, tiek jaunos šeimos. Po truputį tai tampa labai gražia ir šviesia tradicija, nes net ir nekviečiami buvę choristai atvyksta pagiedoti ir pasimatyti vieni su kitais. Po šv. mišių tradiciškai jaunimas apsikeitė dovanėlėmis, taip pat visi giesmininkai buvo pasveikinti kleb. Edmundo Paulionio.Dar kartą sveikiname visus su šv. Kalėdomis, su Dievo dovana mums ir linkime visiems prasmingų naujųjų metų.