2011 m. kovo 9 d., trečiadienis

"KRYŽIAUS KELIAS"

Kryžiaus kelias – procesija, atsiradusi prisimenant Via Dolorosa  („Skausmingąją gatvę“) Jeruzalėje – tai 14 stacijų (stočių), simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo, palaidojimo, jas vainikuoja garbingasis Jo prisikėlimas.
Mūsų bažnyčioje kryžiaus keliai bus einami sekmadieniais 9 val. (lenkų klb.), 10.45 - prieš jaunimo mišias (beje - šiuos kryžiaus kelius organizuoja parapijos jaunimo grupelės - ministrantai, gimnazistai, ateitininkai, globos namų auklėtiniai), ir 12 val. - prieš sumą.

2011 m. kovo 8 d., antradienis

Malda

Kovo 9 d. (pelenų trečiadienį) prasideda 40 dienų apmąstymų ir dvasinio augimo laikotarpis - Gavėnia.  
Gavėnią daugelis sieja su draudimu, pasninku. Ar tikrai tai yra nepriimtina šiandieninėje "vartotojiškoje" aplinkoje? Sakydami „ne“ savo norams, jausmams, troškimams mes sakome „ne“ savo apetitui, pradedame valdyti savo norus ir nesileidžiame būti jų valdomi. Galima ir patartina pasninkauti susilaikant nuo pykčio, nuo kito žmogaus teisimo ir smerkimo, nuo nusivylimo, nuo nuolatinio skundimosi, nuo širdies kietumo, nuo išlaidavimo...
Atsisukim į Viešpatį šią gavėnią ir leiskime Jam būti mūsų gyvenimo centru. Sakykime Jam, kad mes priimame viską, ką Jis nori mumyse padaryti. Jis yra ištikimas savo pažadams, tai tikėkim, kad Jo pažadai bus įvykdyti mumyse.
Dangiškasis Tėve, aš meldžiuosi, kad šis gavėnios laikotarpis būtų proga mano dvasiniam augimui. Padėk man atrasti praktiškų būdų, kad nugalėčiau savo kūniškus, pasaulio siūlomus troškimus. Šventoji Dvasia, liepsnok mano širdyje, kad aš pažinčiau Jėzaus kryžiaus jėgą ir kad Jo šviesa spindėtų mano gyvenime.

KOVO 11--oji

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną bažnyčioje bus aukojamos mišios už Lietuvą. Šv. mišių pradžia - 11 val.