2014 m. spalio 10 d., penktadienis

Parapijos atlaidai

Kviečiame visus parapijiečius ir svečius į atlaidus, nuostabią šv. Edvardo parapijiečių šventę. 

Po Šv. mišių koncertuos Švenčionėlių Meno Mokyklos jaunieji atlikėjai. 

Šv. atlaidų Mišios - spalio 12 d. 12 val.

Šv. Edvardo atlaidai yra viena iš gražiausių parapijos rudeninių švenčių. Didieji darbai jau pabaigti ir žmonės lengviau randa laiko maldai, susitinka su giminėmis, pažįstamais. 
Šv. Edvardo parapija įkurta 1910 m.  Kun. J. Burba pastatė medinę bažnyčią dar 1907 m. tačiau valdžią parapiją patvirtino tik 1910 m. Senoji bažnyčia nebeišliko, o  1959 m.  pastatyta nauja bažnyčia gavo naują vardą - ji koncekruota Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios vardu. Tačiau parapija išlaikė senosios bažnyčios vardą - Šv. Edvardo. Dar ir dabar, neretas Švenčionėliškis paklaustas kaip vadina bažnyčią - pamini Šv. Edvardo vardą. O ir viešieji šaltiniai dažnai klysta vadindami ne parapiją o bažnyčią Šv. Edvardo vardu.

2014 m. spalio 2 d., ketvirtadienis

ADORACIJOS DIENA


2014 m. spalio 3 d., penktadienį – XII-oji viso pasaulio vaikų ADORACIJOS DIENA

Šią dieną vienas milijonas vaikų su žėrinčia žvakele rankose vienysis maldoje už popiežių, kunigus ir savo bei viso pasaulio šeimas   ir malonių lietus išsilies iš Švenčiausiosios Jėzaus ir Nekaltosios Mergelės Marijos širdžių.

Minėdami Šeimos metus kviečiame jungtis į adoraciją visus parapijos vaikučius drauge su tėveliais bei kartu uždegti žvakutę prie Švenčiausiojo Sakramento.
Švenčionėliuose, šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje adoracijos pradžia 17 val.