2017 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis

Švenčionėliškiai paminėjo 110-ąjį parapijos įkūrimo jubiliejų

Rugpjūčio 20 d. Švenčionėliškiai paminėjo 110-ąjį Šv. Edvardo parapijos įkūrimo jubiliejų. Parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Švenčionių rajono Dekanas Kunigas Medardas Čeponis, svečias iš Pabradės - Klebonas Kunigas Deimantas Braziulis ir Švenčionėlių Klebonas Kunigas Raimundas Macidulskas. 
„Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms“ sakoma šios dienos Evangelijoje. Džiugu ir malonu matyti, kaip nuoširdžiai šiandien susirinkę tikintieji meldėsi, klausėsi Dievo žodžio, nešė atnašas, skaitė skaitinius, giedojo, koncertavo, nuoširdžiai plojo atlikėjams - Švenčionėlių parapijiečiams. Bažnyčios šventoriuje - buvusios bažnyčios vietoje - pasodintas ąžuoliukas simbolizuos parapijiečių tvirtumą ir gyvą, tikinčią bendruomenę.
Ačiū parapijiečiams ir svečiams prisidėjusiems prie parapijos jubiliejaus paminėjimo, dalyvavusiems šventinėse šv. Mišiose, atlikėjams, jaunimui, parapijos pastoracinei ir ekonominei taryboms - už šventės organizavimą. 

2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

2017 m. rugpjūčio 15 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ

       Rugpjūčio 15-oji – Žolinė kitaip dar vadinama švč. Mergelės Marijos ėmimo Dangun švente. 
    Šią dieną Švenčionėlių bažnyčioje susirinkusieji gausiu apsilankymu, skaitymais iš šventojo rašto, atnašomis, giesmėmis pagerbė švč. Mergelę.


               Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos kūno neberado - karste buvo tik daugybė gražių gėlių...
     Protėviai tikėjo, kad šventintos žolės gali apsaugoti namus nuo įvairių negandų, tad užėjus perkūnijai, šventinta puokšte pasmilkydavo namus.
    Tiems, kurie negalėjo atvykti į šventę – kviečiame švč. Mergelę Mariją pagerbti nuvykus į Pivašiūnų atlaidus, kurie truks iki rugpjūčio 22 d.
Nuoroda: PIVAŠIŪNAI

2017 m. rugpjūčio 13 d., sekmadienis

2017 m. rugpjūčio 6 d., sekmadienis

Rugpjūčio 20 d. Parapijos įkūrimo 110 -osios metinės

Kviečiame paminėti Švenčionėlių šv. Edvardo parapijos įkūrimo 110 -ąsias metinės.  
       Švenčionėliai sparčiai plėtėsi nutiesus Sankt Peterburgo – Varšuvos geležinkelį ir pastačius geležinkelio stotį. 1900 m. gyventojai prašo valdžios atstovų Švenčionėliuose, prie kapinių, statyti koplyčią. Leidimas buvo gautas tik 1903 m. Bet Švenčionėlių gyventojai jau nenorėjo koplyčios, o prašė leidimo statyti bažnyčią. Artimiausia šventykla buvo už 10 km Kaltanėnuose. Tuo metu jos parapijai ir priklausė Švenčionėliai. Iki Švenčionių buvo 14 km. Susisiekimas su šiomis vietovėmis buvo blogas, o Švenčionėlių gyventojams turėti bažnyčią buvo būtinybė. Bažnyčios statybą labai palaikė ir rūpinosi Švenčionių dekanas Jonas Burba (1853-1915). Jis 1905 m. Švenčionėliuose, Vilniaus gatvės gyvenamojo namo kambarėlyje, įrengė altorių. Leidus Švenčionėliuose statyti bažnyčią, gyventojai Mylių kaime išardė svirną ir jo medieną atvežė į Švenčionėlius, kur kelias daro vingį į Kaltanėnus. Švenčionėliškiams labai nepatiko, kad bažnyčia numatyta statyti taip toli. Mėžionėlių kaimo žmonės bažnyčios statybai dovanojo 6 ha žemės sklypą, kuriame buvo ir mažos kapinaitės, dabar vadinamos Mėžionėlių kapinėmis. Kaimo gyventojai pakinkė arklius ir, pakraštyje buvo pradėta statyti medinė bažnyčia, kuri 1907 m. buvo baigta. Švenčionėliuose įsisteigė nauja parapija, savo teises įteisinusi tik 1908 metais. 

Tuometinis Vilniaus arkivyskupas metropolitas baronas Eduard von der Ropp rūpinosi naujų parapijų kūrimu, tarp įkurtų buvo ir Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija