2014 m. spalio 2 d., ketvirtadienis

ADORACIJOS DIENA


2014 m. spalio 3 d., penktadienį – XII-oji viso pasaulio vaikų ADORACIJOS DIENA

Šią dieną vienas milijonas vaikų su žėrinčia žvakele rankose vienysis maldoje už popiežių, kunigus ir savo bei viso pasaulio šeimas   ir malonių lietus išsilies iš Švenčiausiosios Jėzaus ir Nekaltosios Mergelės Marijos širdžių.

Minėdami Šeimos metus kviečiame jungtis į adoraciją visus parapijos vaikučius drauge su tėveliais bei kartu uždegti žvakutę prie Švenčiausiojo Sakramento.
Švenčionėliuose, šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje adoracijos pradžia 17 val.