2021 m. birželio 16 d., trečiadienis

Labai džiaugiamės, kad Švenčionėlių Šv. Edvardo ir Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijų klebonu paskirtas Vitalij Kisel🙏


 

2021 m. birželio 13 d., sekmadienis

Pirmoji Komunija

Šeštadienio popietę mažų parapijiečių širdelės priėmė Eucharistinį Jėzų. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

 

2021 m. birželio 11 d., penktadienis

Talka

 Parapijiečius jungia ne tik bendra malda, bet ir bendras darbas. Per porą valandų ištirpo paruoštų bažnyčios šildymui malkų krūvos.

Dėkojame už talką!
Sveikatos ir Dievo palaimos!

 

 Labai džiaugiamės, kad vasaros laikotarpiu parapija tarnystėje turi du seminaristus - Liną ir Luką.2021 m. birželio 9 d., trečiadienis

Devintinės

 Devintinės- Dievo ir Kraujo šventė. Devintinės skiriamos švč. Sakramentui garbinti. Devintinės siejamos su iškilmingiausia procesija. Išskirtinis tokių procesijų elementas- keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos ruošia  parapijiečiai bažnyčios  teritorijoje. Nuoširdi padėka už bendras maldas, procesiją, papuoštus altoriukus.