2019 m. gruodžio 30 d., pirmadienis


Pamaldų tvarka Kalėdiniu laikotarpiu

Gruodžio 31d. (antradienis) -  19val. padėkos Šv. Mišios  už 2019 metus. 

Sausio 1d.(trečiadienis- Naujieji metai) šv. M.Marijos, Dievo gimdytojos iškilmė (šventė privaloma) Šv. Mišios aukojamos 10.30 val. - lenkų kalba, 12.00 val. - lietuvių kalba.

Sausio 6d. (pirmadienis) Viešpaties apsireiškimas (Trys Karaliai) Šv. Mišios aukojamos -17.00 val. - lenkų kalba, 19.00 val. - lietuvių kalba.


2019 m. gruodžio 27 d., penktadienis

Šventoji šeima


Gruodžio 29d. (sekmadienis), minima Šventosios šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo šventė. 
Šv. Mišių metu: 10.30 - lenkų kalba, 12.00 - lietuvių kalba melsimės prašydami Dievo palaimos parapijos šeimoms.Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė


Gruodžio 27d. - Šv.Jono, apaštalo ir evangelisto šventė. Šv. Mišios aukojamos 19val. Šv. Mišių metu laiminamas vynas.


2019 m. gruodžio 24 d., antradienis

Visiems Jums ir Jūsų šeimoms Šv. Kalėdų proga linkiu Kristaus ramybės. Teatnaujina ji Jūsų širdis ir telydi Jus per visus Naujuosius metus!
Kun. Vitalijus 

2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

Parapijos pranešimai (12.15)

  • Nuo gruodžio 17d. iki gruodžio 20d. pusvalandžiui iki  šv. mišių klausomasi išpažinčių.
  • Gruodžio 20d. -Ligonių lankymas. 
  • Tolimesnis parapijos lankymas vyks po Naujųjų metų.

Advento rekolekcijosGruodžio 21 d. (šeštadienį) kviečiami parapijiečiai į rekolekcijas, kurių metu galėsite atlikti išpažintį.
Rekolekcijose dalyvaus svečiai kunigai.
Šv. Mišių  tvarka:
9.00 val. Kaltanėnų bažnyčioje.
10.30 val. Švenčionėlių bažnyčioje (lenkų kalba).
12.00 val. Švenčionėlių bažnyčioje (lietuvių kalba).

Piemenėlių mišios


2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

Gerumas mus vienija - pasidalinkime vieni su kitais!


Kviečiame visus tikinčius bei geros valios žmonės prisidėti prie Caritas visoje Lietuvoje įgyvendinamų pagalbos iniciatyvų. Visi paaukoję pagalbai vargstantiesiems gaus dovanų Caritas žvakelę kartu su lankstinuku apie Adventą bei Kūčių maldą.

Paaukoti galite Bažnyčioje iki gruodžio 24 d.

Plačiau


2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

Parapijos lankymas

Parapijos lankymas (gruodžio 9 - 13 dienomis)

PIRMADIENIS (Gruodžio 9d.)
Nuo 10.00 val.
Sudotos k. - Kirdeikių k. - Grybų k.-  Melagėnų k.- Liūlinės k.- Aukštadvario k.
Nuo 13.00
Slėnio g. (Švenčionėliai)

ANTRADIENIS (Gruodžio 10d.)
Nuo 10.00 val.
Dotinėnų k.- Burbų k.- Kvederiškės k.

Nuo 13.00
Miežionėlių k. 

TREČIADIENIS (Gruodžio 11d.)
Nuo 10.00 val.
Trūdų k.


KETVIRTADIENIS (Gruodžio 12d.)
Nuo 10.00 val.
Pilypų k.- Liubiškės k. - Juodiškio k.- Drūstėnų k.


PENKTADIENIS (Gruodžio 13d.)
Nuo 10.00 val.
Rudžionių k.- Veikūnų k.- Gramackų k.
Nuo 13.00
Pušų g. (Švenčionėliai)2019 m. lapkričio 29 d., penktadienis

Švenčionėlių Parapijos Caritas visus kviečia


Gruodžio 1d. po Šv. Mišių Švenčionėlių bažnyčioje vyksiantį seminarą-paskaitą apie gyvenimą šeimoje.
Seminarą ves garsi psichologė, bestselerių autorė, Ramunė Murauskienė (kraštietė, kilusi iš Švenčionių). Pažadame naudingai ir gerai praleistą laiką.

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis

Žurnalas „Bitutė“ kviečia drauge laukti šv. Kalėdų

Lapkričio–gruodžio mėnesio žurnalas, skirtas 6-11 metų vaikams, jų tėveliams ir mokytojams kviečia drauge laukti šv. Kalėdų.
„Bitutė laukia šv. Kalėdų“ skaitytojai ras 2019 m. advento kalendorių, o žurnalo puslapiuose paslėptas gerų darbų idėjas ir smagius Linkėjimus, kad kiekviena Šv. Kalėdų laukimo diena dovanotų gerumą ir džiaugsmą. Taip pat žurnale daugybė įdomių temų ir užduočių.
Kalėdų traukiniu skaitytojai keliaus per Europą ir sužinos, kaip švenčių laukia ir jas švenčia kitų šalių vaikai. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius papasakos apie pokyčius gamtoje žiemą. Aviacijos inžinieriai pasidalins savo profesijos paslaptimis, o saugantieji gamtą – apie mėtomų nuorūkų žalą mūsų aplinkai.
Drauge su Bitute mažieji skaitytojai rašys laišką Kalėdų seneliui bei ras puikų scenarijų mokyklos vaidinimui apie Šv. Mikalojų – Gerąjį Labdarį.
„Bitutė“ – pasminga dovana šv. Kalėdų proga! Prenumeratos kaina tik 14,01 Eur.


Švč. Sakramento adoracijaŠv. Sakramento adoracija mūsų parapijoje 
 Lapkričio 29 d. nuo 8 iki 20 val. 
Šiemet kviečiama melstis už pašaukimus. 

2019 m. lapkričio 2 d., šeštadienis

VĖLINIŲ OKTAVA MALDŲ AŠTUONDIENIS UŽ MIRUSIUOSIUS


Šv. mišios Vėlinių oktavoje aukojamos:

11.02(šeštadienį) 
10.30 lenkų kalba
12.00 lietuvių kalba
11.03 (sekmadienį)
10.30 lenkų kalba
12.00 lietuvių kalba
11.04 (pirmadienį)
19.00 lietuvių kalba 
11.05 (antradienį)
19.00 lietuvių kalba 
11.06 (trečiadienį)
19.00 lietuvių kalba 
11.07 (ketvirtadienį)
09.00 lietuvių kalba 
11.06 (penktadienį)
19.00 lietuvių kalba 
11.08 (šeštadienį)
11.00 lietuvių kalba 2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Šv. Mišių tvarka 11.01-11.02


Skaitinių biblioteka

Bažnyčioje atnaujinta parapijos bibliotekos idėja.

Lentynose jūsų laukia teologinio pobūdžio  spauda ir literatūra.

Kviečiame pasiimti, skaityti, pasisemti dvasinių žinių.

 Vėliau grąžinti į knygų lentynas.

MALONAUS IR TURININGO SKAITYMO!


2019 m. spalio 19 d., šeštadienis


Sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje tikintieji melsis už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose.
Tikinčiųjų aukos bus sutelktos tautų evangelizavimo kongregacijoje Romoje ir pagal misijų prioritetus bei poreikius paskirstytos misijoms pasaulyje“, – sakė kun. A. Barelli.
Misijoms paaukotais pinigais finansuojama ne tik maldos namų statyba, bet ir katalikiškųjų mokyklų tinklo plėtra misijų kraštuose, vaikų prieglaudos, ligoninės, ambulatorijos, kitos įstaigos bei jose dirbantys misionieriai, per kuriuos Bažnyčia prisideda prie socialinio teisingumo, kad žmonių teisės būtų gerbiamos ir saugomos nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ir kas jie yra.


2019 m. spalio 14 d., pirmadienis

Kauno kultūros rūmų mišriojo choro "Gintaras" dovana parapijiečiams

Po šv. Edvardo atlaidų, muzikinį koncertą padovanojo kraštietės Jovitos Kulakauskienės  Kauno kultūros rūmų mišrusis choras "Gintaras". Choro repertuare  galima buvo išgirsti  lietuvių ir užsienio kompozitorių dainų.Atliekami kūriniai ne vienam klausančiam suvirpino širdį.Tikinčiųjų bendruomenė dėkojo nuoširdžiais plojimais, gėlėmis vadovei ir chorui.


Šv. Edvardo atlaidaiŠių metų spalio 13d. Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje buvo  švenčiami šv. Edvardo atlaidai. Tai patys iškilmingiausi, tradiciškai daugiausiai žmonių sukviečiantys atlaidai. 
Į atlaidus atvyko ir šventas mišias aukojo svečias iš Gervėčių (Gardino vyskupija) - kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.
Aukos liturgijoje parapijiečiai prie Viešpaties altoriaus nešė aukas, prašydami žemiškojo  karaliaus Edvardo įkvėpimo kilniems darbams. Tvirtumo, kad sugebėtų savo šeimose, bendruomenėse gyventi Jo vertybėmis ir jas skleisti. 
Po šv. mišių parapijiečiai padėkojo svečiui už atvykimą, Dievo žodį, šv. mišių auką. Mišių dalyviai į namus iškeliavo su  pakylėta dvasia, didesne sielos ramybe, gilesniu tikėjimu.
2019 m. spalio 6 d., sekmadienis

Spalio 6 dieną Šv. Mišių aukoje meldėmės už keliautojus, vairuotojus ir žuvusius kelyje. 
Po Šv. Mišių kunigas Vitalijus pašventino aikštelėje prie bažnyčios esančias transporto priemones, kiekvienam vairuotojui įteikdamas Šv. Kristoforo ženklelį.
KELIAUKIME SAUGIAI SU DIEVO PALAIMA!

Spalio mėnuo Bažnyčioje yra skiriamas maldoms į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, prieš Šv. Mišias kalbamas rožinis, suklumpama litanijai.

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTASAtsižvelgiant į liturginių metų laikotarpį bei programos seką ir turinį, vaikų katechezę mūsų parapijos bažnyčioje vaikai Pirmajai Komunijai ruošiami vienerius mokslo metus (nuo spalio  iki gegužės mėn.) 

Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje, ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui. Sekmadieniais ir švenčių metu kartu su vaiku dalyvauti Šv .Mišiose; bendradarbiaujant su katechetu, padėti ruošti vaiką sakramentams.
Vaikų,norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai registracija vyksta pas kleboną iki š.m. spalio 27 dienos.

2019 m. balandžio 6 d., šeštadienis

Kviečiame jungtis maldai

Lietuvos vyskupai penktąjį gavėnios sekmadienį (šiemet – balandžio 7 d.) kviečia melstis už seksualinės prievartos aukas. Visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami jungtis į maldą už tuos, kurie darbovietėse, mokyklose, religinėse institucijose ir kitur tapo šio baisaus, pasaulėžiūros ribų nepaisančio nusikaltimo aukomis.

Kitos Vilniaus arkivyskupijos naujienos:
Balandžio 7 d. 18.00 val. Filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ peržiūra Bernardinų bažnyčiojeBalandžio 8 d. 17.45 val. Sužadėtinių kursai Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)Balandžio 10 d. 19.15 val. Pasikalbėjimai apie praktinę ekologiją: maisto švaistymas. Bernardinų bažnyčiojeBalandžio 10 d. 19.30 val. Sakralinės muzikos vakaras Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčiojeBalandžio 11 d. 17.00 val. Filmo apie Šv. Tomą Morą peržiūra ir diskusija VilniujeBalandžio 11 d. 18.00 val. Jungtinis parapijų šlovinimas „Viena Kristuje“ Vilniaus Bernardinų bažnyčiojeBalandžio 11 d. 18.30 val. Šventoji Žemė – mano didžioji gyvenimo kelionėBalandžio 12–14 Gavėnios rekolekcijos su Tėvo Širdies bendruomene TrinapolyjeBalandžio 12 d. 19.00 val. Gavėnios koncertas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčiojeBalandžio 13 d. 12.00 val. Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Verbų sekmadienis“ Bažnytinio paveldo muziejuje (būtina registracija)Balandžio 13 d. 15.00 val. Koncertas „Tenebres“ Bažnytinio paveldo muziejujeBalandžio 13 d. 18.00 val. Krikščioniško kino klubo Gavėnios kino seansas „Romero“ Vilniaus joanitų vienuolyneBalandžio 14 d. 16.00 val. Choro „Adoramus“ sakralinės muzikos koncertas Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-zinios-2019-04-05/