2016 m. birželio 15 d., trečiadienis

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. buvo aukojamos šv. mišios už gyvus ir žuvusius tremtinius. Po šv. mišių, nešini vėliavomis ir dainuodami tremtinių dainas, susirinkusieji patraukė prie geležinkelio stoties. Ten vyko minėjimas, žodį tarė Švenčionių r. Meras, savo skaudžiais prisminimais dalijosi gyvi išlikę tremtiniai.