2020 m. spalio 30 d., penktadienis

Labai džiaugiamės, kad pasitinkant naujus, Viešpaties malonių, metus parapijiečius pasieks mūsų parapijos kalendorius. Dėkojame švenčionėliškiui Mariui Semaškai už įamžintą akimirką. Nuo lapričio 1 dienos kalendorius rasite bažnyčios gale prie skelbimų lentos.

2020 m. spalio 26 d., pirmadienis

2020 m. spalio 23 d., penktadienis

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė Bažnyčioje nuolat aidi Jėzaus raginimas mokiniams: ,,Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį"(Mt 9,38). 2008 m. kardinolas Audrys Juozas Bačkis tėviško rūpesčio vedinas ir Šventojo Sosto paragintas kreipėsi į tikinčiuosius :,, Raginu įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas yra sustiprinti Jūsų kunigus. Prašau kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijos". Šį paraginimą savo Švenčionėlių parapijoje išgirdome 2008 m. gruodžio 18 d. Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo kardinolas A. J. Bačkis kartu su broliais kunigais išlydint į Amžinojo Tėvo namus ilgametį kleboną šviesios atminties kunigą Kazimierą Gailių. Jo Ekscelencija A. J. Bačkis prisimindamas ir pagerbdamas kunigo K. Gailiaus kunigiškąją tarnystę, jo tėvišką rūpestį bendruomene, sielovadinį palikimą jaunimo tikėjimui, paragino mus melsti Viešpatį šventų, atsidavusių Dievui ir žmonėms kunigų. Atsiliepiant į šį kvietimą dėkinga širdimi melstis už kunigus mūsų parapijoje susibūrė Maldos už kunigus ir vienuolius bei naujus pašaukimus grupelė. Ši malda nebuvo nutrūkusi iki šiol . Grupelės tikslas- savo malda, dėmesiu ir įvairiopa parama palaikyti savo dvasios vadovus. VISUS NORINČIUS ĮSIJUNGI Į MALDOS UŽ KUNIGUS IR PAŠAUKIMUS GRUPELĘ KVIEČIAME MALDAI BAŽNYČIOJE KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 18.30 VAL. Negalinčius atvykti į bažnyčią, kviečiame vienytis malda savo namuose.

Parapijos globėjo, Šv. Edvardo atlaidai

Tradiciškai spalį paminėjome mūsų parapijos globėją Šv. Edvardą. Šventąsias mišias aukojo Arkikatedros Bazilikos vikaras Edvard Dukel. Aukos liturgijoje parapijos bendruomenė nešė atnašas. Karaliaus Mindaug gimnazijos bendruomenė aukoja karališkąsias lelijas. Ugniagesiai gelbėtojai prie šventojo altoriaus nešė naminę duoną. Pašto darbuotojai aukojo laišką, patarnautojai Šv. Raštą. Medicinos darbuotojai atnašų metų aukojo medų.Policininkai aukojo, atšvaistus ir prašė saugoti visus esančius, po Šv. Mišių atšvaitai padalinti parapijiečiams.Jaunieji patarnautojai atnašų metu nešė duoną ir vyną. Iškilmingos mišios baigėsi procesija aplink bažnyčią. Padėkos žodžius už mišių auka ir sveikinimo žodį vikarui tarė parapijos bendruomenės nariai, choristai.

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Švęsime parapijos globėjo atlaidus

Sekmadienį švęsime parapijos globėjo Šv. Edvardo atlaidus. Pamaldos sekmadienio tvarka : 10:30 lenkų kalba 12:00 lietuvių kalba. Šv. Mišias aukos kunigas svečias Edvadr Dukel. Po 12 val. Šv Mišių vyks procesija.

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

Vairuotojų ir keliautojų diena paminėta Šv. Mišiomis

Sekmadienį Šv. Mišių aukoje meldėmės už vairuotojus, keliautojus, žuvusius kelyje. Po Šv.Mišių pašventinta virš 100 transporto priemonių. Vairuotojams įteikta keliautojų globėjo Šv. Kristoforo pakabukas.