2022 m. kovo 27 d., sekmadienis


 

2022 m. kovo 18 d., penktadienis

Šv.Juozapas

 Kovo 19d. - Šv. Juozapas, Šventosios šeimynos globėjas.

Šv. Mišios kovo 19d. - 11 val. aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.


2022 m. kovo 2 d., trečiadienis

Pelenų diena


 Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Šv. Mišios aukojamos 19 val.