2014 m. kovo 10 d., pirmadienis

Viešpatie, perkeisk mus šios gavėnios metu, kad taptume vis panašesni į Tave: atverk mūsų akis skurdui, dovanok mums širdis, jautrias kitiems ir per mus duok kasdieninės duonos visiems žmonėms. 

"Pasninko dėžė" akcijaPelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį. Šiame 40 atgailos dienų laike Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje gavėnios metu vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovės bažnyčioje prie įėjimo. Šie maisto produktai bus skirti parapijos Caritui. Akciją pristatančius lankstinukus galite gauti (bažnyčios gale po Mišių). Lankstinuke rasite maldą pasninkaujant, kuria kviečiame melstis gavėnios penktadieniais. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

Ačiū už jūsų gerumą.