2010 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

Mažosios adventinės rekolekcijos arba kaip pasiruošti išpažinčiai

Gruodžio 18 d.  kviečiame adventinės išpažinties. Mišios vyks: 9.30, 12.00, ir 18.00 val.
Per katekizmo pamokas žinome apie penkias Sutaikinimo sakramento dalis, tačiau retai suprantame, kad tik padarę tuos penkis žingsnius, galime džiaugtis atleidimo vaisiais. Tai tartum penkių žingsnių programa, padedanti atnaujinti mūsų gyvenimą. Kokie gi jie?

  • Pirmas žingsnis: prisiminti nuodėmes
Patartina pasinaudoti įvairiomis sąžinės apyskaitomis, peržvalgomis, ištyrimais, kurių pagrindas yra klausimai apie dažniausiai pasitaikančias mūsų klaidas.

  • Antras žingsnis: išpažinti nuodėmes
Ką sakyti per išpažintį? Visas nuodėmes galime suklasifikuoti į tris „kategorijas“: tai nusižengimai prieš Dievą, prieš kitą žmogų ir prieš save. Tokia struktūra padės susikoncentruoti ties esminiais dalykais.
  • Trečias žingsnis: gailėtis už nuodėmes
Gailestis dėl savo paklydimų reiškia, kad žmogaus viduje vyksta gyvenimo motyvų perkainojimas, gimsta troškimas gyventi pagal Dievo Žodį.
  • Ketvirtas žingsnis: pasiryžti nebenusidėti
Kiekviena išpažintis yra galimybė pradėti naują etapą, atskaitos taškas, nuo kurio įmanoma kurti ateitį. Toks pažadas yra apsisprendimas ją kurti su Dievu.
  • Penktas žingsnis: atsilyginti už nuodėmes
Dažnai kunigai nurodo paprasčiausiai pasimelsti tam tikromis maldomis, ir tokia atgaila gali mums pasirodyti neadekvati nuodėmės žalai, tačiau nedera pamiršti, kad Dievas laimina kiekvieną, kad ir mažiausią mūsų pastangą link Jo ir artimo. Tad nuoširdžiai atlikta atgaila yra kelias į gyvenimą.