2014 m. birželio 18 d., trečiadienis

Birželio 14 minėjimas Švenčionėliuose

     1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.

    
     Minint šią kraupią datą 2014 m. birželio 14 d. Švenčionėlių bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius, kurias aukojo kun. Dovydas Grigaliūnas. Po to, nešant Lietuvos Respublikos vėliavą, eisena nužygiavo prie Švenčionėlių geležinkelio stoties, kur buvo pašventinta atminimo lenta, vyko trumpas minėjimas, atidaryta foto paroda geležinkelio stotyje.