2022 m. sausio 10 d., pirmadienis

 

Jau 20 metų miestelyje veikia šeštadieninė  lenkų mokyklėlė, kurią lanko miesto vaikai. Tradiciškai kiekvienais metais mokyklėlės mokytoja  Vanda Golubeva su vaikais  bažnyčioje surengia Kalėdinį renginį.

Sausio 9 dieną, po Šv. Mišių lenkų kalba,  parapijiečiai  inscenizavo Trijų Karalių atvykimą prie prakartėlės. Mokiniai  deklamavo eilėraščius, skaitė eiles, choras pritariant gitarai giedojo kalėdines giesmes. Kiekvienas dalyvaujantis  pasidalino mintis ir linkėjimais 2022 metams. Mokytoja Inesa visų  vardu pasveikino kleboną Vitalijų su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais.

 


2022 m. sausio 3 d., pirmadienis

Trys Karaliai

 Sausio 6 dieną (ketvirtadienį) minima - Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai).

Šv. Mišios vakare - 19 val.