2016 m. sausio 16 d., šeštadienis

Dėmesio

Nuo š.m. sausio mėnesio iki šv. Velykų šeštadieniais šv. mišios bus aukojamos 11 val.

2016 m. sausio 12 d., antradienis

Sausio 13 - osios minėjimas


17.00 val. Minėjimas Švenčionėlių miesto kultūros centre


19.00 val. Šv. Mišios Švenčionėlių Švenčiausios Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje

2016 m. sausio 6 d., trečiadienis

Trys Karaliai

"Trys karaliai" aplankė parapijos tikinčiuosius, pasveikino pranešė, kad matė užgimusią žvaigždę, kuri šiais metais atneš į mūsų gyvenimą tikėjimo gilumą, skalsos mūsų stalui, džiaugsmingo juoko šeimoms! Su šventėmis!
Nuotrauka iš Švenčionėlių kultūros centro svetainės

2016 m. sausio 4 d., pirmadienis

Sveikinimas

Švenčionėlių lenkų bendruomenės jaunimas sausio 3 d. pasveikino parapijiečius su šv. Kalėdomis ir  Trimis Karaliais. Jaunimas padėkojo gimusiasm kūdikėliui, atnešusiam šviesą mums visiems. Deklamavo eiles, pagiedojo keletą giesmių, įteikė klebonui dovanų.