2013 m. spalio 14 d., pirmadienis

JĖZUS LAUKIA TAVĘS!

Spalio 4 d. 15 val. vyko  viso Pasaulio vaikų vienos valandos Švč.  Sakramento Adoracija. Adoraciją pravedė kun. Dovydas Grigaliūnas. Pagiedojome giesmelių, klausėmės meditacinių maldų, kiekvienas išsitraukėme ir parsinešėme namo apmąstyti ir išgyventi asmeniškai kiekvienam skirtą Dievo Žodžio ištraukėlę, parašytą ant mažų lapelių. Meldėmės bendrai Fatimos angelo maldą ir kiekvienas ją parsinešė į namučius. Kartu maldoje jungėsi ir šešios mokytojos, kelios mamos, močiutės. Kadangi  spalis –Rožinio maldos, skirtos pagarbinti Dievo Motiną, mėnuo  pasidalinome rožinio lankstinukus bei Dievo Gailestingumo paveikslėlių, kad Jėzaus Meilė pripildžiusi visų širdis Adoracijos metu, lydėtų kasdienybėje ir dalintumėmės ja su kitais.
 Dėkingi  klebonui Edmundui Paulioniui, kad palaikė mūsų iniciatyvą, parūpino vaikams žvakučių ir meldėsi kartu. Dėkojame visiems atsiliepusiems ir atėjusiems Būti su Jėzumi.
Kviečiame kiekvieną  savaitės ketvirtadienį ateiti valandos adoracijai prieš š. Mišias.

2013 m. spalio 9 d., trečiadienis


Šv. Edvardo atlaidai yra viena iš gražiausių parapijos rudeninių švenčių. Didieji darbai jau pabaigti ir žmonės lengviau randa laiko maldai, susitinka su giminėmis, pažįstamais. 


Kviečiame visus parapijiečius ir svečius į atlaidus, nuostabią šv. Edvardo parapijos šventę spalio 13 d. 12 val.

2013 m. spalio 7 d., pirmadienis

Jaunimo piligriminiame žygyje Aušros vartai - Trakai Švenčionėlių parapijos tikintieji

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamas kasmetinis  piligriminis  žygis Aušros Vartai - Trakai jau tapo tradicija. Šiais metais jis vyko rugsėjo 7 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmių išvakarėse. Šių metų žygio tema „TIKĖJIMAS = TIK–ĖJIMAS”, skirta Tikėjimo metams.
Kunigui Dovydui Grigaliūnui pakvietus, pirmąkart tokiame žygyje dalyvavo ir grupelė  švenčionėliškių ir linkmeniškių. Beveik 300 piligrimų giedodami patraukė Vilniaus gatvėmis. Išties nepamirštamas įspūdis keliauti tokiame dideliame tikinčių žmonių būryje. Šios kelionės dvasinis vadovas ir bendražygis buvo vyskupas Arūnas Poniškaitis, tokiame žygyje dalyvaujantis jau trečiąkart. Taip pat keliavo daug kunigų bei vienuolių.



Kelionė buvo labai įvairiapusiška: eidami ne tik  šlovinome Dievą giesmėmis, bet ir kalbėjome Gailestingumo vainikėlį, Švč. Mergelės Marijos rožinio Džiaugsmo slėpinius, vyko parapijų bei organizacijų prisistatymai. Žygio, kuris tęsėsi maždaug 10 valandų, metu buvo keturi sustojimai. Kiekvienas iš jų prasmingas ir vis kitoks. Pirmojo sustojimo metu kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas įkvepiančiai kalbėjo apie tikėjimą bei jo prasmę, antrajame – jauna šeima dalinosi dvasine patirtimi, įgyta savanoriaujant Gvatemaloje. Lentvaryje užsukome į išskirtinio grožio Viešpaties Apreiškimo Mergelei Marijai bažnyčią, kur vyko Švč. Sakramento pagarbinimas . Paskutinis sustojimas buvo linksmiausias, nes linksmino klounai.  Nepaprasti klounai, o tikintys! Žygio tikslas – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Ją pasiekėme maždaug septintą valandą vakaro. Bažnyčios šventoriuje džiaugsmingus piligrimus pasitiko J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis.  Kardinolas aukojo šv. Mišias, jų metu kreipdamasis į jaunimą, ragino nesustoti, visuomet eiti į susitikimą su Dievu, malda palaikyti kenčiančius brolius ir seseris.

Po Šv. Mišių visi piligrimai atokvėpiui buvo pakviesti į Vytauto V. Landsbergio ir jo grupės koncertą, vykusį Trakų šventovėje.
Namus pasiekėme tik po vidurnakčio. Džiaugėmės turėję išties prasmingą, įspūdingą bei ilgą dieną, praturtintą Dievo malonėmis, mielais susitikimais su žmonėmis, nuoširdžiu bendravimu ir naujomis draugystėmis. Svarbiausia, kad per žygį patyrėme tikrą naują draugystę su Jėzumi, kuris keliavo ir keliauja su mumis kasdien.

Nijolė