2020 m. kovo 31 d., antradienis

AUKOS PARAPIJAIKaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. 
Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, parapijiečiai nuolat teiraujasi kaip galėtų prisidėti prie parapijos išlaikymo arba kaip teikti intencijas šv. Mišioms.
 Vyskupijos nurodymu, karantino metu, saugiu keliu, auką galima pateikti elektroniniu būdu.

PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOTI PARAPIJOS REIKMĖMS IR VYKDOMIEMS PROJEKTAMS
Gavėjas:  Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija
Įmonės kodas: 1913056678
Sąskaitos numeris: LT117300010002591310
Mokėjimo paskirtis: parapijos reikmėms
PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOT UŽ ŠV. MIŠIAS
Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.
Užsakant Mišias telefonu 867935699 (intencijos tekstas ir data)
Auką galima pervesti į parapijos sąskaitą:
Gavėjas:  Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija
Sąskaitos numeris: LT597044060007728772
Mokėjimo paskirtis: auka už mišias.

2020 m. kovo 19 d., ketvirtadienis

Karantino metu kas vakarą 20 val. skambės bažnyčių varpai

Kol Lietuvoje paskelbtas karantinas, daugelis kas vakarą 20 valandą išgirs skambančius bažnyčių varpus. Varpų skambėjimu nuo seno žmonės kviečiami melstis, skaičiuojamas laikas, pranešama apie svarbius įvykius. Dabar šiuo garsiniu ženklu žmonės kviečiami stabtelėti maldai savo namuose ar neatidėliotinuose darbuose.
Lietuvos vyskupų paraginimu žmonės taip kviečiami malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.
Tikintieji raginami nepamiršti ar atgaivinti tradiciją melstis senelių ir prosenelių mokėtą maldą, prašant šv. Juozapo užtarimo. Būtent šia malda nuo seno melstasi ištikus nelaimėms ar išbandymams. Simboliškai šia malda pradedama melstis kovo 19-ąją, kada minimas šv. Juozapas.

Malda „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“
Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.


Informacijos šaltinis: 
http://www.vilnensis.lt/karantino-metu-kas-vakara-20-val-baznyciu-varpai-kvies-maldai/

2020 m. kovo 16 d., pirmadienis

Naudingos nuorodos Gavėniai namuose

Paskelbus Lietuvoje karantiną, šį Velykų laukimo laiką išnaudokime prasmingai. Dalijamės keletu nuorodų, kuriose esantys tekstai, radijo laidos, televizijos projektai, praturtins kiekvieną dieną, galbūt suteiks pramogos ar įves maldos ritmą:
Dienos Šventojo Rašto skaitiniai (spustelėkite ikonėles): lk.katalikai.lt
Valandų liturgijos malda internete: vl.katalikai.lt
Bažnyčios tekstai internete: eis.katalikai.lt
Šventasis Raštas internete: biblija.lt
Šv. Mišių transliacijų internete nuorodos ir sąrašas
Virtuali piligrimystė Lietuvoje: Jono Pauliaus II piligrimų keliu, Vilniaus piligrimų centro siūlomais maršrutais.
Mažosios akademijos paskaitų apie krikščionybę garso įrašai internete.
Krikščioniški filmai ir laidos internete.
Bažnytinio paveldo muziejaus puslapyje: edukaciniai filmai, žaidimai ir užduotys vaikams, paskaitų įrašai ir kt.
Katalikiška žiniasklaida ir jos viešai prieinami archyvai internete:
LRT Laida „Šventadienio mintys“
LRT radijo transliuojama Mažoji studija ir jos laidų archyvas
Vaticannews laidų lietuvių kalba archyvas,  naujienos internete lietuviškai, laidos lotynų kalba (informaciją galima rasti 32 kalbomis)
Marijos Radijo laidos: esamos ir buvusios
Interneto dienraštis Bernardinai.lt ir vaizdo projektai bernardinai.tv
Iniciatyvos internetu:
Seserys apvaizdietės kviečia „ryto kavos su sesėmis“ – tiesioginės transliacijos feisbuke kiekvieną rytą 9 val.
Kunigas Gintaras Blužas budi feisbuke – žmonės kviečiami susisiekti.
Sesė Viktorija CC feisbuke skelbia dienos žodžio apmąstymus, taip pat  budi, jei kas patiria didžiulį nerimą, reikia pokalbio telefonu ar vaizdo skambučiu.
Nukryžiuotojo Kristaus seserys rengia „CCžinias“ – vaizdo įrašai feisbuko kanale.
Novena su saleziečiais internete.
Dalinkimės su tais, kuriems tai gali būti naudinga!
Sąrašas bus pildomas. Jei žinote daugiau iniciatyvų – kviečiame parašyti el. p. agne.markauskaite@vilnensis.lt arba arkivyskupijos feisbuko paskyroje.

Informacinis šaltinis:  http://www.vilnensis.lt/naudingos-nuorodos-gaveniai-namuose/?fbclid=IwAR0mQR-Ik4i7RzOR3iDWTCR-4mTLM4McM7q8WeazvU_-2Et1jAhYwXXIKMw   
ŠV. MIŠIAS SEKMADIENĮ TRANSLIUOS:
TELEVIZIJA:
12.30 val. LRT Plius televizija.
(internetu: https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-plius)
RADIJAS:
12.00 val. Marijos radijas programa (internetu: http://www.marijosradijas.lt/programa.html)
12.30 val. per LRT Klasika radijo programa (internetu: https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-klasika)
INTERNETU:
Kitų šv. Mišių transliacijų sąrašas iš parapijų (sekmadieniais ir šiokiadieniais): http://bit.ly/transliacijos

2020 m. kovo 13 d., penktadienis

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

Mieli broliai ir seserys,
Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.
Ne vienas Jūsų pastarosiomis dienomis teiravotės, kokių priemonių bažnyčiose, parapijų namuose ir kituose sielovados centruose imtis, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume kitus nuo koronaviruso infekcijos.
Pirma, jau tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad bažnyčiose yra iškabinta Sveikatos apsaugos ministerijos paruošta vaizdinė medžiaga, kurioje nurodomos septynios priemonės, itin sumažinančios apsikrėtimo koronavirusu pavojų: dažnas rankų plovimas su muilu ar dezinfekciniu skysčiu, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, artimo sąlyčio su kitais žmonėmis vengimas ir kt. Jei dar nesate susipažinę su šia vaizdine medžiaga, kviečiame nedelsiant tai padaryti!
Antra, laikinai – kol išliks užsikrėtimo pavojus ir atsižvelgiant į labiausiai viruso paveiktų pasaulio vyskupijų patirtį – bažnyčiose indai prie įėjimų, skirti švęstam vandeniui, liks tušti. Tad įžengę į bažnyčią žegnojamės nebemirkydami pirštų į švęstą vandenį. Kryžiaus ženklas – kaip ir švęstas vanduo – yra viena seniausių ir krikščionių itin gerbiamų sakramentalijų. Niekad nepamirškime kryžiaus ženklo.
Trečia, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pakitus virusologinei situacijai Lietuvoje, nuo šiandien laikinai (iki bus pranešta kitaip) keičiasi ir kai kurie liturgijos bei sakramentų praktikos elementai:
 • iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, tačiau nenutrūksta užsiėmimai mažose grupelėse, skirti suaugusiųjų įkrikščioninimui;
 • atnašavimo metu Romos Mišiole numatytu metu (RM, 417) kunigas rankas gali nusiplauti ne vandeniu, o dezinfekciniu skysčiu;
 • ramybės prieš Dievo avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu; meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis;
 • jokie objektai – nei kryžiai, nei relikvijoriai, nei vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje dvasininkas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos;
 • šiuo laikotarpiu šv. Komuniją galima priimti trimis būdais: įprastu būdu (į burną), į rankas arba dvasinę Komuniją (t. y. puoselėjant troškimą priimti sakramentinę Komuniją). Dvasiniu būdu priimti Komuniją gali ir dalyvaujantys šv. Mišiose, transliuojamose per televiziją ir radiją;
 • vaikai ir suaugusieji nebelaiminami dvasininkui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant palaiminimo prašančiojo;
 • iš vidinės klausyklų pusės ant grotelių užklijuojamas plonas skaidrios plėvelės lapas, kuris reguliariai keičiamas;
 • indai prie įėjimų į bažnyčias, skirti švęstam vandeniui, liks tušti, įžengus į bažnyčią žegnojamasi nebemirkant pirštų į švęstą vandenį;
 • pamaldų, kitų veiklų metu kviečiama išlaikyti kuo didesnį atstumą tarp dalyvių, vengti žmonių susigrūdimo;
 • dvasininkai raginami nevykti į jokias užsienio šalis;
 • apie galimus papildomus pakeitimus vyskupijoje dvasininkus ir tikinčiuosius informuos vietos vyskupas.
Primename, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms. Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose – šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.
Praeityje mūsų šalyje yra siautusi ne viena epidemija. Nemažai dvasininkų jos metu yra pasižymėję kaip dvasiniai savo bendruomenės vadovai ir ne vienas tikintysis tapo herojiško tarnavimo kenčiančiam artimui pavyzdžiu. Ir šiandien pirmasis svarbus būdas teisingai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją – nesutrikti, nepanikuoti, bet laikytis rekomendacijų, kurias nurodo kompetentingos valstybės institucijos bei Lietuvos vyskupai. Klebonai nuolat ir operatyviai Jus informuos apie tai, kokie laikini pasikeitimai bažnyčioje, sielovadoje, liturgijoje yra būtini.
Brangūs broliai ir seserys! Kaip ir kiekvienas išbandymas žmogaus gyvenime, šis irgi yra proga ugdyti, grūdinti savo pasitikėjimą Viešpačiu bei skirti daugiau laiko maldai ir Jėzaus Kančios apmąstymui. Paradoksalu, bet šis iš pirmo žvilgsnio žmones vieną nuo kito atskiriantis laikotarpis gali padėti mums iš naujo atrasti bendrystės ir broliškos pagalbos vienas kitam vertę. Susimąstykime, galbūt kaimynystėje yra vienišų vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos apsirūpinant maistu ar būtiniausiomis priemonėmis, galbūt galime padėti pasirūpinti gydytojų, slaugytojų ir tų, kurie privalo šiuo metu eiti į darbą, vaikais? Saugokime save, bet nepamirškime ir artimo. Esame broliai ir seserys – ir tai ypač pajuntame tuomet, kai mums gresia pavojus, kuris nori atrodyti už viską didesnis ir baugesnis. Bet stipriausias yra Kristus, kurio Kryžiaus kelias neišvengiamai atveda į visas ligas ir net mirtį nugalintį Prisikėlimą.                        
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

2020 m. kovo 7 d., šeštadienis

Parapijos lankymas (03.09 - 03.11)

Kovo 9 d. (pirmadienį ) nuo 10 val. 
Pašto gatvė.
Kovo 10 d. (antradienį)  nuo 10 val. 
Bažnyčios gatvė.
Kovo 11  d. (trečiadienį) nuo 10 val. 
Kaštonų, Alyvų gatvės.