2021 m. rugsėjo 24 d., penktadienis

Pasaulinė pabėgėlių ir migrantų diena


 Rugsėjo 26 dieną bažnyčia mini Pasaulinę pabėgėlių ir migrantų dieną.

Brangūs broliai ir seserys,
Daugiau nei prieš šimtą metų, Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, popiežius Benediktas XV paskelbė Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, nuo to laiko minimą kasmet. Šiemet šia proga popiežius Pranciškus paskelbė laišką „Link vis plačiau apimančio mes“. Šios dienos minėjimas mūsų krašte netikėtai įgavo naują aktualumą vasarą į mūsų Tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų.
Jų gyvenimo tikrovė tapo ir mūsų rūpesčiu. Žmogus ilgisi geresnio ir saugesnio gyvenimo. Tokių galimybių neradę savo kraštuose žmonės pasiryžta migruoti arba saugodami savo gyvybes ir neturėdami kito pasirinkimo tampa pabėgėliais. Lietuvoje tai gyvai patyrėme, kai po Antrojo pasaulinio karo ir mūsų tautiečiai buvo priversti tapti pabėgėliais ir prašyti juos priglaudusių šalių pagalbos.
Popiežius Pranciškus savo laiške atkreipia dėmesį, kad žmonės, kuriuos ištiko migranto ir pabėgėlio dalia, yra kvietimas mums „išeiti į egzistencinius pakraščius gydyti sužeistųjų ir ieškoti pražuvusių be išankstinių nuostatų ir baimės“. Negalime iš anksto nuteisti žmogaus dėl priežasčių, kodėl jis paliko savo kraštą. Šiandien, kai žmogus gali tapti prekybos žmonėmis auka ar net tarpvalstybinių nesutarimų įkaitu, turime būti atsargūs darydami skubotas išvadas. Nustatyti teisinį ar juridinį asmens statusą, kuris vienu ar kitu būdu atvyko į mūsų kraštą, ir užtikrinti jam žmogaus teises yra valdžios institucijų pareiga. Mes, kaip krikščionių bendruomenė, esame kviečiami liudyti tikėjimą meilės darbais ir rasti konkrečius būdus, kaip padėti žmogui, esančiam egzistenciniame paribyje. Tikrai neturėtume susipriešinti vieni su kitais dėl mūsų požiūrio į migrantus. Juk popiežius Pranciškus aiškiai primena, kad visa žmonija esame „mes“, todėl negalime atsiriboti nuo rūpesčio padėti šiems žmonėms. Neturėtume vertinti jų tik kaip grėsmės mums ir kurstyti vieni kitų baimės. Kiekvienas atvykėlis turi savo istoriją, dažnai skaudžią, pilną įtampos ir lūkesčio geresne ateitimi.
Nuoširdžiai kviečiame visus – parapijų bendruomenes, katalikiškas organizacijas, brolius kunigus ir vienuolijų narius, judėjimus bei Caritas darbuotojus, savanorius – pagal išgales ir poreikį pagelbėti žmonėms, esantiems migrantų stovyklose ir pasienio užkardose, taip pat ir valdžios institucijų pareigūnams, dirbantiems migrantų apgyvendinimo vietose. Daugelio jų pasiaukojanti tarnystė yra guodžiantis artimo meilės pavyzdys. Pagalbą teikiantys pajuto, kad bendrystė, dialogas ir išklausymas yra tiek pat svarbi pagalba atvykusiems, kaip ir pastogė ar duonos kąsnis. Daug problemų sprendimų galima atrasti, kai užsimezga pokalbis, o mes vieni į kitus žvelgiame su atjauta ir pagarba. Ne mažiau svarbus yra ir glaudus nacionalinės valdžios, savivaldos bei visuomenės organizacijų bendradarbiavimas.
Nuoširdžiai kviečiame ir Jus, broliai ir seserys, pagal galimybes prisidėti teikiant pagalbą migrantams drauge su Caritas misija, kuri yra Katalikų Bažnyčios konkretus atsakas į šį mūsų krašto iššūkį. Gerumas mus vienija, kai esame drauge pagelbėdami kitiems. Tai galime padaryti įsitraukdami į Caritas savanorių gretas arba skirdami auką migrantų elementariausiems poreikiams patenkinti ir pervesdami pinigus į Lietuvos Caritas banko sąskaitą (Gavėjo kodas 192066334, sąsk. nr. LT257300010115125026).
Te Viešpats laimina mūsų pastangas!
Lietuvos vyskupai
2021 m. rugsėjo 7 d.
Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena 2021 metų rugsėjo 26 dieną bus minima 107-ąjį kartą

ALFA kursai (2021M RUDUO)


 Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį ir užmegzti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus ir rasti bendraminčių.


Patinka
Komentuoti
Bendrinti

2021 m. rugsėjo 12 d., sekmadienis

Knygomis papildyta parapijos biblioteka


Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas." G. Leibnicas

 Jau antrus metus veikia  parapijietės Nijolės  iniciatyva atgaivinta parapijos biblioteka. Neseniai lentynos pasipildė  beveik 200 knygų, kurias padovanojo iš Švenčionėlių kilęs Robertas. 

Nuoširdžiai dėkojame Jam už tikrai vertingą parapijai dovaną.

Malonaus ir turiningo skaitymo visiems!


2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis

Šv. Mišios artėjančių mokslo metų proga

 Sekmadienį Šv. Mišių aukoje melsimės už moksleivius, studentus, mokytojus, akademinės bendruomenės narius.

Į Šv. Mišias kviečiame parapijiečius atsinešti kuprines, mokyklinius sąsiuvinius, penalus ir kitus mokslo metų pradžią simbolizuojančius daiktus, kurie bus pašventinti Šv. Mišių aukoje.


2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)


 Tai viena iš pagrindinių Katalikų Bažnyčios su Švč. Mergele Marija susijusių švenčių. Ankstyvajai Bažnyčiai (nuo III a.) būdingas Marijos kultas, o nuo  V a. iki šiandien Rytų stačiatikių Bažnyčiose tebegyvas jos užmigimo liturginis šventimas.  Stačiatikiai tiki, kad Marija mirė („užmigo“) natūralia mirtimi ir kad jos siela iš karto atsidūrė pas Kristų. Tuo tarpu Dievo Motinos kūnas buvo prikeltas trečią dieną po jos mirties ir paimtas į dangų. Švč. Mergelės Marijos kapas (pagal stačiatikių tradiciją jis yra Getsemanės soduose Jeruzalėje, prie Visų tautų bažnyčios) po mirties buvo rastas tuščias, o karstas buvo pilnas gėlių. Katalikiškoji tradicija šios konkrečios Dievo Motinos „užmigimo“ ir „prisikėlimo“ temos neliečia, tačiau Ėmimo į dangų liturginė šventė iš Rytų Bažnyčios buvo perkelta iš pradžių į Romą, o vėliau į Ispaniją, Prancūziją, Angliją ir kitas Vakarų šalis.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) turi ne vien religinę prasmę, bet ir etnines tradicijas bei prasmę. Marijos Ėmimo į dangų šventėje bažnyčiose šventinami žolynai, vaisiai, gėlės, javai ir daržovės, dėkojama už naują derlių. Ši tradicija kartais siejama su pasakojimu, kai Marijos kape – apaštalui Tomui ir vėl pavėlavus bei suabejojus įvykiu – atsirado gėlių. 

Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolinę) 
šv. Mišios lenkų k. 10.30 val., lietuvių k. 12.00 val. Iškilmių metu bus šventinami žolynai.


2021 m. liepos 24 d., šeštadienis

Ministrantų popietė

 Mūsų parapijoje praktiką atliekančių Lino ir Luko organizuota ministrantų popietė  paliko daug įspūdžių dalyvavusiems.

Draugiškos vaikų – tėvų futbolo rungtynės,  maudynės, žvejyba, paieškos žaidimas, bendra malda, bendras stalas, pokalbiai, diskusijos -  leido visiems pabūti drauge. Branginame drauge praleistą laiką ir dėkojame klebonui Vitalijui už idėją, praktikantams Linui ir Lukui už organizuotą popietę, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo cento  direktoriui Kęstučiui už futbolo aikštelės suteikimą ir netikėtai, saulėtą ir karštą dieną, pavaišintais ledais, tėveliams už pagalbą organizuojant popietę.

Kviečiame visus norinčius patarnauti Šv. Mišių aukoje prieš mišias ateiti į zakristiją.
2021 m. liepos 4 d., sekmadienis

Švenčiausiojo Sakramento adoracija


 Liepos 6dieną 9:00val. Šv.Mišiomis pradėsime Švč. Sakramento adoraciją.

Adoracija vyks iki 19 val.
Šiais metais kviečiama melstis:
Už pandemijos varginamus,
už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,
už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą
ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu.
Vakarinių Šv. Mišių nebus.

2021 m. birželio 16 d., trečiadienis

Labai džiaugiamės, kad Švenčionėlių Šv. Edvardo ir Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijų klebonu paskirtas Vitalij Kisel🙏


 

2021 m. birželio 13 d., sekmadienis

Pirmoji Komunija

Šeštadienio popietę mažų parapijiečių širdelės priėmė Eucharistinį Jėzų. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

 

2021 m. birželio 11 d., penktadienis

Talka

 Parapijiečius jungia ne tik bendra malda, bet ir bendras darbas. Per porą valandų ištirpo paruoštų bažnyčios šildymui malkų krūvos.

Dėkojame už talką!
Sveikatos ir Dievo palaimos!

 

 Labai džiaugiamės, kad vasaros laikotarpiu parapija tarnystėje turi du seminaristus - Liną ir Luką.2021 m. birželio 9 d., trečiadienis

Devintinės

 Devintinės- Dievo ir Kraujo šventė. Devintinės skiriamos švč. Sakramentui garbinti. Devintinės siejamos su iškilmingiausia procesija. Išskirtinis tokių procesijų elementas- keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos ruošia  parapijiečiai bažnyčios  teritorijoje. Nuoširdi padėka už bendras maldas, procesiją, papuoštus altoriukus.


2021 m. gegužės 8 d., šeštadienis

Dažymo darbai

Bažnyčioje vyksta dažymo darbai, atsiprašome už laikinus nepatogumus.

2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Gegužinės pamaldos

„Geroji Motina, visą laiką žvelk į šią tautą ir ją laimink. Stiprink lietuvių ryžtą klausyti Tavo Sūnaus Jėzaus žodžio; to gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius.” - sakė popiežius Jonas Paulius II Šiluvoje. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei, kai jos užtarimo ypatingai meldžiamės gegužinėse pamaldose: http://bit.ly/gegužinės Kviečiame melstis bažnyčiose, namuose, šeimose.

2021 m. gegužės 2 d., sekmadienis

Pamaldos švenčiant Motinos dieną

Pirmąjį gegužės sekmadienį minime Motinos dieną. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias mamas aukojamos: 10:30- lenkų kalba 12:00 - lietuvių kalba. Tiesioginė Šv. Mišių transliacija parapijos Facebook paskyroje - 12val.

2021 m. balandžio 24 d., šeštadienis

Atnaujintos Šv. Mišios su tikinčiaisiais

Nuo balandžio 18 dienos atnaujinamos Šv.Mišios su tikinčiaisiais. PAMALDŲ LAIKAS ŠIOKIADIENIAIS: 19.00Antradieniais, Trečiadieniais, Penktadieniais. 9.00 Ketvirtadieniais ŠEŠTADIENIAIS: 11.00 lietuvių kalba. SEKMADIENIAIS: 10.30 lenkų kalba 12.00 lietuvių kalba
Sekmadienio Šv. Mišios 12 val. taip pat bus transliuojamos parapijos Facebook paskyroje.

2021 m. balandžio 13 d., antradienis

Apgailestaudami pranešame, kad mūsų rajone sergamumas 100-ui tūkstančių gyventojų viršijo 500 naujų atvejų ribą (šiandien 573,5) Laikinai sustabdytos viešos pamaldos dalyvaujant tikintiesiems. Šv. Mišių tiesioginė transliacija sekmadienį 12 val. Bažnyčia asmeninei maldai bus atidaryta nuo 10 iki 12 val

2021 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis

Padėka maldos už kunigus bendruomenei

Velykų pamaldų informacija

Šv. Mišių transliacija parapijos Facebook paskyroje balandžio 4dieną - 9 val. Nuo 10 valandos bažnyčia atvira asmeninei maldai. 10val.; 11 val.; 12 val. bus dalijama Šv. Komunija. Antrosios Velykų dienos pamaldų transliacija -12 val.

2021 m. kovo 29 d., pirmadienis

Didžiojo Tridienio pamaldų transliacijos laikas

Didžiojo Tridienio pamaldų transliacijos laikas: Didįjį Ketvirtadienį -19 val. Didįjį Penktadienį - 19 val. Didįjį Šeštadienį - 19 val., taip pat didįjį Šeštadienį nuo 13 iki 16 valandos, bus šventinami velykiniai valgiai, parapijiečių atsineštas vanduo. Šventinimas vyks šventoriuje, kas pusė valandos. Prašome, nesibūriuoti, dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus (2m.) atstumo. PRIMENAME, kad dėl didelio COVID-19 sergamumo rajone, Šv. Mišios aukojamos nedalyvaujant parapijiečiams.

2021 m. kovo 25 d., ketvirtadienis

Verbų sekmadienis

Visus parapijiečius Šv. Mišių transliaciją kviečiame žiūrėti kovo 28d. (sekmadienį)- 12 valandą.(https://www.facebook.com/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3-%C5%A0v-Edvardo-parapija-109227797588896) Verbos bus šventinamos šventoriuje sekmadienį - 13:30 /14:00/14:30/15:00 val. PRIMENAME, kad dėl didelio COVID-19 sergamumo rajone, Šv. Mišios aukojamos nedalyvaujant parapijiečiams.

2021 m. kovo 22 d., pirmadienis

Priešvelykinė išpažintis

.
Priešvelykinės išpažinties klausymas: Kovo 22d. nuo 18 val. Kovo 23d. nuo 18 val. Kovo 24d. nuo 18 val. Kovo 26d. nuo 18 val

2021 m. sausio 29 d., penktadienis

Grabnyčios

Grabnyčinių žvakių galima bus įsigyti sekmadienį (sausio 31d.) nuo 9 iki 11:30 bažnyčios gale.

2021 m. sausio 22 d., penktadienis

Šv.Kazimiero statulėlės konkursas

Vilniaus arkikatedra bazilika penktąjį kartą skelbia šv. Kazimiero statulėlės konkursą. Šių metų naujovė – galima kurti ir „judančias statulėles“ – filmukus. Kadangi išgyvename pandemiją, konkursas bus nuotolinis ir statulėlių nereikės pristatyti į Katedrą. Statulėlių nuotraukas ar filmukus atsiųsti galima iki vasario 14 dienos el. paštu parapija@katedra.lt. 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐭𝐚𝐢𝐬𝐲𝐤𝐥𝐞̇𝐬: Statulėlė turi būti trimatė, pagaminta iš nepavojingų ir negendančių medžiagų. Jei kursite filmuką, šv. Kazimieras gali būti pieštas. Kūrėjų amžius neribojamas. Darbas gali būti individualus ar grupinis. Kūriniai bus eksponuojami katedros feisbuko paskyroje ir katedros jutūbo paskyroje. Siųsdami nuotrauką ar filmuką, nepamirškite parašyti autoriaus vardo, pavardės, amžiaus ir adreso. Balsavimas vyks nuotoliniu būdu svetainėje www.katedra.lt. Nugalėtojai bus paskelbti kovo 4 dieną, kai švęsime šv. Kazimiero iškilmę. Įprastinės prizų teikimo ceremonijos Katedroje nebus, tačiau nugalėtojus prizai ir dovanos pasieks paštu

2021 m. sausio 11 d., pirmadienis

Laisvė gynėjų diena

Sausio 13-ąją minėsime Laisvės gynėjų dieną, Šv. Mišių transliacija ineternetu parapijos Faceboook profilyje - 19:00 val.