2014 m. liepos 27 d., sekmadienis

Šv. Kristoforo dieną minėsime liepos 27 d.

Liepos 25 d. Katalikų Bažnyčia prisimena Šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių. Daugelis iš mūsų apie šį šventąjį žinome, kad jis Vilniaus miesto globėjas ir yra pavaizduotas herbe nešantis per upę kūdikėlį Jėzų. Kai kurie dar žinome, jog jis keliauninkų, ypač vairuotojų, globėjas. 
Bažnyčia kviečia liepos 27 d. paminėti Šv. Kristoforą ir šį sekmadienį, po kiekvienų šv. mišių, bus šventinami keliautojai ir transporto priemonės (automobiliai, dviračiai ir kt.). Kviečiame parapijiečius po kiekvienų mišių atvaryti savo transporto priemones į aikštelę prie bažnyčios, kur jos ir bus pašventintos.

                       Vairuotojų ir transporto priemonių šventinimo akimirka

 Daugiau nuotraukų ČIA