2015 m. birželio 20 d., šeštadienis

Švenčionėlių jaunimas dalyvavo LJD 2015 Alytuje

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos jaunimo grupė dalyvavo LJD 2015 Alytuje. Dėkojame Klebonui ir Švenčionėlių Mindaugo gimnazijai už suteiktą galimybę ir paramą vykti į jaunimo dienas.

2015 m. birželio 16 d., antradienis

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Kaip ir kasmet, birželio 14 - ąją minėjome 74-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius tautiečius. rajono meras, tremtiniai, choristai ir tikintieji dalyvavo eisenoje ir minėjime prie paminklinio akmens geležinkelio stotyje. 

2015 m. birželio 8 d., pirmadienis

Sveikiname kleboną

Sveikiname kleboną kun. Raimundą Macidulską su eile švenčiu. Gegužės 30 d.  klebonas paminėjo 22 - uosius kunigystės metus. Birželio 3 - sukako metai kaip gavo paskyrimą į Švenčionėlius na o birželio 8 - paminėjo ir savo gimtadienį. Linkime Jums neišsenkančios energijos, pasiaukojančios tarnystės ir visokių Viešpaties malonių.