2023 m. balandžio 19 d., trečiadienis

 


2023 m. balandžio 12 d., trečiadienis

 

Šiandien sukanka 15 metų, kai mūsų parapijos klebonas Vitalijus keliauja kunigystės keliu. Parapijiečiai Jums dėkoja už  paprastumą ir dėmesingumą, dvasinės patirties skleidimą. Dėkojame už meilę Dievui ir Jo Bažnyčiai, už nuoširdų rūpinimąsi mūsų parapija.

Tegul stiprina Jus Šventoji Dvasia, dovanodama Jėzaus ramybę.

 


2023 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis


 Didysis Ketvirtadienis - kunigystės įsteigimo diena.
Šiandien prisiminkime visus sutiktus kunigus. Padėkokime Dievui už jų tarnystę ir melskime, kad Šventoji Dvasia vestų, stiprintų, įkvėptų tarnauti Kristaus pavyzdžiu. 
Parapijiečiai sveikina kunigą Vitalijų su profesine švente. Stiprios sveikatos ir gausios Dievo palaimos!

Informacija dėl šventinto vandens


Parapijiečiai šventintą vandenį galės pasiimti nuo šeštadienio 12 val. Taip pat Velykinių valgių šventinimo metu 12:00,13:00, 14:00 valandomis bus pašventintas parapijiečių atsineštas vanduo.2023 m. balandžio 3 d., pirmadienis


 

2023 m. balandžio 1 d., šeštadienis