2023 m. spalio 29 d., sekmadienis


 

2023 m. spalio 12 d., ketvirtadienis

 


Spalio 15 dieną (sekmadienį) - parapijiniai Šv. Edvardo atlaidai.

Šv. Mišias 10:30 val. ir 12:00 val. aukos kunigas rel. m. mgr. Renatas Švenčionis.
Po 12:00 val. Šv. Mišių kviečiame parapijiečius pasilikti ir paklausyti jungtinio choro giesmių ir parapijiečių skaitomų eilių.

2023 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Atlaidai Šiluvoje

 


Rugsėjį kasmet vyksta Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.

Parapijietės Aldonos iniciatyva rugsėjo 8 dieną suorganizuota kelionė į Šiluvą. Atvykstantys į atlaidus neiškeliauja tuščiomis – kiekvienam jie padovanoja ypatingos – įvairaus amžiaus, profesijų, tarnysčių, socialinės padėties žmones suvienijančios – bendrystės švenčiant šv. Mišias dažnai dar rudeniškos giedros nutviekstoje erdvioje, patogioje aikštėje.

Taip pat parapijiečiai aplankė Kryžių kalną, kuriame  paliko savo kryžius, intencijas, maldas.


2023 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis

 Rugpjūčio 15 dieną - Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės - Žolinės.

Šv. Mišios aukojamos
10:30 - lenkų kalba
12:00- lietuvių kalba


2023 m. gegužės 30 d., antradienis


 


 Birželio 4 dieną 12 val. - Sutvirtinimo sakramento teikimo ceremonija. Sutvirtinimo sakramentą teiks vyskupas Darius Trijonis.

2023 m. balandžio 19 d., trečiadienis

 


2023 m. balandžio 12 d., trečiadienis

 

Šiandien sukanka 15 metų, kai mūsų parapijos klebonas Vitalijus keliauja kunigystės keliu. Parapijiečiai Jums dėkoja už  paprastumą ir dėmesingumą, dvasinės patirties skleidimą. Dėkojame už meilę Dievui ir Jo Bažnyčiai, už nuoširdų rūpinimąsi mūsų parapija.

Tegul stiprina Jus Šventoji Dvasia, dovanodama Jėzaus ramybę.

 


2023 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis


 Didysis Ketvirtadienis - kunigystės įsteigimo diena.
Šiandien prisiminkime visus sutiktus kunigus. Padėkokime Dievui už jų tarnystę ir melskime, kad Šventoji Dvasia vestų, stiprintų, įkvėptų tarnauti Kristaus pavyzdžiu. 
Parapijiečiai sveikina kunigą Vitalijų su profesine švente. Stiprios sveikatos ir gausios Dievo palaimos!

Informacija dėl šventinto vandens


Parapijiečiai šventintą vandenį galės pasiimti nuo šeštadienio 12 val. Taip pat Velykinių valgių šventinimo metu 12:00,13:00, 14:00 valandomis bus pašventintas parapijiečių atsineštas vanduo.2023 m. balandžio 3 d., pirmadienis


 

2023 m. balandžio 1 d., šeštadienis


 

2023 m. kovo 31 d., penktadienis

Kvietimas


 Ministrantas (lot. k. minister - patarnautojas). Ministrantai patarnauja kunigui šv. Mišių metu. Jaunuoliai (berniukai ir mergaitės) šia tarnyste mokosi pagarbios laikysenos ne tik Dievo altoriui, bet ir gyvenimui.

Norinčius tapti ministrantais kviečiame ateiti į zakristiją prieš Šv.Mišias.

Bažnyčioje veikia skaitinių biblioteka


 

Lentynose jūsų laukia teologinio pobūdžio  spauda ir literatūra.

Kviečiame pasiimti, skaityti, pasisemti dvasinių žinių.

 Vėliau grąžinti į knygų lentynas.

MALONAUS IR TURININGO SKAITYMO!

 

2023 m. kovo 27 d., pirmadienis


 

2023 m. kovo 24 d., penktadienis

Viešpaties apsireiškimo iškilmė


Lygiai devyniems mėnesiams likus iki Jėzaus gimimo, švenčiame Viešpaties Apreiškimą Marijai ir Jo Įsikūnijimą. Mergelė Marija labai intymiai susijusi su šiuo įvykiu, per kurį tapo Dievo Motina. Dėl šios priežasties Apreiškimas ilgą laiką buvo laikomas Mergelės Marijos švente. Tačiau pradžioje tai buvo Viešpaties Apreiškimas, ir reforma po Vatikano II susirinkimo grąžino šį terminą, nes būtent Žodis, tapęs kūnu, iš tiesų yra šventimo šerdis.

Akimirka, kai Dievo Sūnus tapo žmogumi Mergelės Marijos įsčiose, šią dieną ypač patraukia dėmesį kontempliuojant ir Kristų, ir Jo Motiną. Ateidamas į pasaulį, Kristus pakluso Tėvui, sakydamas: „Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios.“ (Žyd 10, 7) Savo ruožtu Marija aidu atsiliepė į šį pareiškimą, tardama angelui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Šiuo pavyzdiniu tikėjimo aktu ji priima Kristų ir pradeda švelniai Jį nešioti savo kūne. Apreiškimas taip pat teikia progą kuo labiausiai džiaugtis, nes Įsikūnijime dėl Atpirkimo apibendrinamas Dievo meilės planas žmonėms, jame jau yra visos žmonių giminės sudievėjimo Bažnyčioje užuomazga.

2023 m. kovo 20 d., pirmadienis

Kryžiaus kelias

 Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams.

Sekmadienį vaikai besiruošiantys pirmąjai Komunijai kartu su tėveliais dalyvavo Kryžiaus kelyje.
Viešpaties Kryžius apglėbia pasaulį; Jo Kryžiaus kelias eina per žemynus ir laikus. Kryžiaus kelyje mes negalime būti tik žiūrovai. Jis mus padaro dalyviais, ir mes turime ieškoti savo vietos šiame kelyje. Kurioje vietoje esame?..2023 m. kovo 17 d., penktadienis