2022 m. balandžio 9 d., šeštadienis


 

2022 m. kovo 27 d., sekmadienis


 

2022 m. kovo 18 d., penktadienis

Šv.Juozapas

 Kovo 19d. - Šv. Juozapas, Šventosios šeimynos globėjas.

Šv. Mišios kovo 19d. - 11 val. aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.


2022 m. kovo 2 d., trečiadienis

Pelenų diena


 Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Šv. Mišios aukojamos 19 val.

2022 m. sausio 10 d., pirmadienis

 

Jau 20 metų miestelyje veikia šeštadieninė  lenkų mokyklėlė, kurią lanko miesto vaikai. Tradiciškai kiekvienais metais mokyklėlės mokytoja  Vanda Golubeva su vaikais  bažnyčioje surengia Kalėdinį renginį.

Sausio 9 dieną, po Šv. Mišių lenkų kalba,  parapijiečiai  inscenizavo Trijų Karalių atvykimą prie prakartėlės. Mokiniai  deklamavo eilėraščius, skaitė eiles, choras pritariant gitarai giedojo kalėdines giesmes. Kiekvienas dalyvaujantis  pasidalino mintis ir linkėjimais 2022 metams. Mokytoja Inesa visų  vardu pasveikino kleboną Vitalijų su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais.

 


2022 m. sausio 3 d., pirmadienis

Trys Karaliai

 Sausio 6 dieną (ketvirtadienį) minima - Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai).

Šv. Mišios vakare - 19 val.