PARAPIJOS NAMAI

Tikinčiųjų patogumui pastatas esantis Bažnyčios g. 26 - (buvusioji mūrinė klebonija) yra skirtas parapijos tikinčiųjų reikmėms. Jei norite rengti seminarus, mokymus, paskaitas - tikėjimo klausimais, jei norite repetuoti - mokytis giedoti arba paprasčiausiai kartu su bažnyčios bendruomenės nariais susitikti sekmadieniais ir pasikalbėti prie arbatos puoduko - drąsiai kreipkitės į parapijos kleboną.