2017 m. spalio 29 d., sekmadienis

Šv.Mišių ir kapinių lankymo tvarka Lapkričio 1 - 2 dienomis

Čia viešpatauja amžina tyla.
Byloja netektį paminklai niūrūs.
Ir vaikšto po kapus skaudi gėla,
Rudenės žvaigždės ilgesingai žiūri.
Sustokim, patylėkime visi nulenkę galvas
Prieš draugus ir brolius,
Kuriuos iš mūsų atėmė mirtis
Pašaukdama į dangiškuosius tolius.
Žiūrėkite, kaip mirksi neramiai
Žvakučių akys ant kiekvieno tako.
tai kalba mirusieji, mūsų čia namai, -
Čia mes visi pilkais paminklais tapom.
(D.Bubulienė)
Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų diena.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po šv. Mišių lankysime kapines:
  • 13 val. Pagrindines Švenčionėlių kapines;
  • 14 val. Senąsias Švenčionėlių kapines;
  • 14.30 val. Sudotų kaimo kapines;
  • 15 val. Šv. Mišios Januliškio koplyčioje ir po mišių aplankysime Januliškio kapines.

Lapkričio 2 d. Vėlinės. 

Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Visą dieną aukojamos gedulinės šv. Mišios aukotojų intencijomis. Visų, už kuriuos melsimės vėlinių dieną, vardai bus perskaityti per gedulines Šv. Mišias.