2014 m. liepos 31 d., ketvirtadienis

Žygis baidarėmis 2014

Liepos 24 d. Švenčionėlių parapijos jaunimas ir aktyvūs parapijiečiai surengė vasarinį žygį baidarėmis Žeimenos upe nuo Švenčionėlių iki Santakos. Keletas akimirkų iš kartu plaukusios mokyt. St. Černiauskienės foto albumo.2014 m. liepos 27 d., sekmadienis

Šv. Kristoforo dieną minėsime liepos 27 d.

Liepos 25 d. Katalikų Bažnyčia prisimena Šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių. Daugelis iš mūsų apie šį šventąjį žinome, kad jis Vilniaus miesto globėjas ir yra pavaizduotas herbe nešantis per upę kūdikėlį Jėzų. Kai kurie dar žinome, jog jis keliauninkų, ypač vairuotojų, globėjas. 
Bažnyčia kviečia liepos 27 d. paminėti Šv. Kristoforą ir šį sekmadienį, po kiekvienų šv. mišių, bus šventinami keliautojai ir transporto priemonės (automobiliai, dviračiai ir kt.). Kviečiame parapijiečius po kiekvienų mišių atvaryti savo transporto priemones į aikštelę prie bažnyčios, kur jos ir bus pašventintos.

                       Vairuotojų ir transporto priemonių šventinimo akimirka

 Daugiau nuotraukų ČIA

2014 m. liepos 26 d., šeštadienis

Švč. Mergelės Marijos paveikslas

Prieš išvykstant į kitą parapiją, buvęs klebonas E. Paulionis paliko dar vieną gražią dovaną - atrestauruotą Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Šis paveikslas pakabintas Prie Švč. Mergelės Marijos altorėlio. Kviečiame pasimelsti ir pasidžiaugti gražiu meno kūriniu.

2014 m. liepos 18 d., penktadienis

Su Švenčionėliškiais pasisveikino naujas Klebonas R. Macidulskas

     Šių metų liepos 13 d. mūsų bažnyčioje šv. Mišias aukojo naujai paskirtas klebonas Kun. Raimundas MACIDULSKAS. Klebonas aukojo visas tris šv. Mišias Švenčionėliuose ir dar vienerias Januliškio koplytėlėje - taip prisistatė parapijiečiams, pasipasakojo apie save. Po mišių kleboną pasveikino "Švenčionėlių bendruomenės" atstovai, lenkiškai kalbantis jaunimas, "Švenčionėlių ateitininkų" organizacijos atstovai, Švenčionėlių bažnyčios choras. Klebonas padėkojo už sveikinimus ir paprašė parapijiečius priimti jį kaip kunigą ir kaip žmogų. 
     Klebonas nutarė apsigyventi tame pačiame name, kuriame gyvena vikaras Dovydas, o buvusią kleboniją atiduoda parapijos reikalams.