2012 m. vasario 15 d., trečiadienis

Svečiavosi Kauno tautos namų choras "Gintaras"

Vasario 12 d. Švenčionėlių Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje giedojo Kauno tautos kultūros namų mišrus choras "Gintaras" vadovė Jovita Kulakauskienė.

Vadovė yra gimusi ir augusi Švenčionėliuose. Mokėsi Švenčionėlių mokyklose, įstojo į Muzikos Akademiją ir baigusi studijas sukūrė šeimą ir apsigyveno Kaune. Jovita nuo mažens giedojo mūsų bažnyčios chore, pirmą kartą taip pat Švenčionėliuose pabandė ir diriguoti dar būdama mokinė. Traukiama gimtinės bei padedama artimų žmonių  ji atvyko į gimtuosius Švenčionėlius su puikiu religinės muzikos koncertu. Jos vadovaujamas choras (bemaž 40 žmonių) nepabūgo sekmadienio rytą kausčiusio 27 l. šaltuko ir puikiai atliko pasaulio religinio turinio kūrinius. Švenčionėlių parapijos klebonas ir parapijiečiai nuoširdžiai pasveikino choristus ir pakvietė paskanauti Švenčionių vaistažolių arbatos. Dainos ir prisiminimai netilo visą popietę. Tiek mūsų choristai, tiek Kauniečiai atrado daug bendrų kalbų ir net bendrų giminių:)
Dėkojame Jovitai ir jos choristams už koncertą, klebonui E. Paulioniui už paramą ir Švenčionėliškiams nuoširdžiai ir atidžiai klausiusiems pasirodymo.