2012 m. gruodžio 26 d., trečiadienis

“Veritas de terra orta est!” – „Tiesa išdygo iš žemės“


Brangūs broliai ir seserys! Meilė ir tiesa, teisingumas ir taika susitiko, įsikūnijo žmoguje, Betliejuje gimusiame iš Marijos. Tasai žmogus yra Dievo Sūnus, yra istorijoje pasirodęs Dievas. Jo gimimas yra naujo gyvenimo daigas visai žmonijai. Kiekviena žemė tetampa gera žeme, kuri priima ir iš kurios išdygsta meilė, tiesa, teisingumas ir taika. Visiems, džiugių Kalėdų!

Popiežius Benediktas XVI

2012 m. gruodžio 17 d., pirmadienis

Advento rekolekcijos

Kviečiame į advento rekolekcijas š.m. gruodžio 22 d. (šeštadienį). Mišios bus aukojamos 10; 12 ir 18 val.

2012 m. gruodžio 14 d., penktadienis

Advento popietė Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje


Ignas, Marija ir Nijolė. fotografas G. Nalivaika

Advento popietėje, kurią organizavo dorinio ugdymo mokytojai V. Urbonienė,  N. Stulgaitytė ir ateitininkų kuopa (vad. G. Šalna), dalyvavo Ignalinos gimnazijos Ic klasės mokiniai.   Popietės metu nuskambėjo Kalėdiniai sveikinimai įvairiomis kalbomis, skambėjo fortepijonu atliekamos melodijos, dainavo gimnazijos „Dainos studijos“ atlikėjai. Ignaliniečiai taip pat atsivežė savo meninę programą. Pabaigoje buvo suvaidintas mini vaidinimas su gražia pabaiga ir moralu – mylėkime vieni kitus.  

2012 m. gruodžio 3 d., pirmadienis

Prasidėjo Advento laikotarpis ir naujieji Liturginiai metai


Adventas yra laukimo laikas, ir yra svarbu suprasti, kokiu būdu mes laukiame. Nes jeigu mes lauksime Kristaus gimimo šventės vien tiktai išoriškai, tas laukimas mūsų gyvenimą dar baisesnį, dar tuštesnį padarys. Jeigu mes lauksime tiktai ruošdami dovanas, šventę, papuošalus namams ar darbovietėms, mes Adventą padarysime dar tuštesniu ir nykesniu laiku. Mes turime atsibusti iš savo gyvenimo bėgimo, iš savo rutinos, iš galbūt įpročiu tapusių tam tikrų blogybių. Tik toks adventinis laukimas mus paruoš Kalėdų šventei, nes pati Kalėdų šventė ateis ir praeis - vos kelios dienos. Jėzus gimsta ne atnešdamas prabangą, sėkmę, pripažinimą, laimę. Jis gimsta kaip mažas kūdikėlis, kuriam reikia mūsų priėmimo.

2012 m. gruodžio 1 d., šeštadienis

Šv. Tėvo maldos intencijos 2012 m. Gruodžio mėnesiui


Bendroji:

Kad visame pasaulyje, ypač krikščionių bendruomenėse, emigrantai būtų priimami dosniai ir su artimo meile.

Misijų:

Kad Kristus visai žmonijai apsireikštų iš Betliejaus sklindančia ir Jo Bažnyčios veide atsispindinčia šviesa.