2014 m. gegužės 28 d., trečiadienis

Birželio pirmąją - ypatinga diena daugiau nei 40-čiai vaikų ir visai parapijai


Šiais metais mūsų parapijos tikinčiųjų gretas papildys dar 40 mažų širdelių. Pusę metų besiruošianti vaikų grupė, vedama tėvelių, tikybos mokytojų ir kunigų priims Pirmąją Komuniją. 

Norėtusi priminti kas yra ta “Pirma šv. Komunija”.
„Iš tikrųjų ne Pirmoji šv. Komunija, bet šventosios Mišios ir jų metu pats Kristus, Šventosios Dvasios veikimu įsikūnijęs į duonos gabalėlį bei tapęs pačiu tikriausiu Kristumi, yra esmė. Mes Jį vadinam švenčiausiuoju sakramentu. Būtent tai ir yra vadinamosios Pirmosios Komunijos prasmė: šv. Mišios ir, aišku, pilnas dalyvavimas Kristaus puotoje, priimant Jį Komunijos metu.“  (kun. Egidijus Kazlauskas)

Iš tiesų vaikui dar sunku suvokti, kas yra šv. Mišios, Sakramentai, Bažnyčios įsakymai. Tam buvo skirtas ruošimosi Pirmajai Komunijai laikotarpis. Beje, tėvai neturėtų vien pavesti šių reikalų katechetui arba kunigui, o ir patys privalėtų savo atžaloms rodyti pavyzdį, eidami į bažnyčią, dalyvaudami šv. Mišiose, kartu su vaikais „studijuodami“ katekizmą. Visų tų pastangų vainikavimas – Pirmosios šv. Komunijos diena. Tokiu būdu įvedame jauną žmogų į dvasinį gyvenimą, nurodome, kuria linkme jis turėtų eiti.

Pimosios šv. Komunijos šventinės mišios - 12 val.

Taip pat ši diena sutampa su Kristaus žengimo į dangų švente - ŠEŠTINĖMIS. Prisikėlęs Jėzus galutinai įžengė į savo Tėvo šlovę. Žinoma, Kristus ir toliau bus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, tačiau tai jau dvasinis buvimas. Jo žmogiškumas, kilęs iš šio pasaulio, visiškai sudvasintas ir išaukštintas dieviškojoje šviesoje.

Tą pačią dieną bažnyčioje pagerbsime tėvus - šį sekmadienį - TĖVO  DIENA. 

Birželio 1-ąją švenčiama ir Tarptautinė vaikų gynimo diena.