2011 m. balandžio 23 d., šeštadienis

Su šv. Velykomis

1 Kor:13 
Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė - šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė. 
Su artėjančiomis Šventomis Velykomis.


Didžiąją savaitę mišios ir pamaldos vakarais 19 val.
Šv. Velykų Rezurekcija (prisikėlimo mišios) sekmadienį  24 d. 7.00 val. 
Mišios lenkų kalba 10.00 val.

Antrą Velykų dieną šv. Mišios sekmadienio tvarka 
( 8.00; 9.30; 11; 12.30)

2011 m. balandžio 10 d., sekmadienis

Rekolekcijos

 Kviečiame parapijiečius į šeštadienį vykstančias rekolekcijas. Išpažintis bus klausoma nuo 9.00 val. Mišios vyks:
9.30 - lenkų kalba.
11.00 val.   ir 12.00 val. - lietuvių kalba.
Taip pat vakare šv. Mišios 19 val.