2011 m. vasario 17 d., ketvirtadienis

Motinos maldoje

Sausio mėn. mūsų bažnyčioje pradėjo veikti "Motinų maldos" grupė. Kviečiame jungtis į bendrą maldą kiekvieną sekmadienį 10.30 val.

1995 m. Anglijoje Veronika Viljams (Veronika Williams) kartu su bendraminčiais sudarė ir išleido knygelę „Ir ką gi mes darome su savo vaikais?“, skirtą Anglijos Parlamentui. Šiame leidinyje buvo surinkta nusikalstama statistika. Visa tai paskatino ponią Veroniką susimąstyti apie visuomenę, kurioje mes gyvename ir auginame savo vaikus. Kaip galima kovoti prieš tai? Giliai širdyje atsakymas buvo – MELSTIS. Taip su svaine Sandra, dvi katalikės motinos, pradėjo melstis.
Tokia buvo maldos grupelės Motinos Maldoje pradžia. Labai greitai ši maldos grupelė pradėjo plisti už Anglijos ribų ir per 15 metų pasklido po 92 pasaulio šalis. Motinų malda pasaulyje nenutrūksta visą parą, nes Motinos meldžiasi už savo ir mūsų visų vaikus skirtingose pasaulio šalyse ir taip malda juda laiko juostomis per pasaulį.
Kodėl Motinų Malda svarbi šiandien? Už ką jos meldžiasi? Motinos tik meldžiasi, o visa kita daro Dievas. Jos meldžiasi pirmiausia už savo vaikus, anūkus, savo šeimas. Jos meldžiasi ir už tuos vaikus ar žmones, kuriuos mažai kas prisimena, už tuos, kurie prašo maldos. Dažnai sunku motinoms išsakyti savo rūpestį dėl vaiko, pasidalinti savo skausmu. Šių susitikimų metu motinos savo skausmą atiduoda į Jėzaus rankas, o motinos palaiko viena kitą maldoje. Atiduoti Viešpačiui savo vaiką bei problemas reikia su pasitikėjimu ir tikėjimu, atiduoti ir nepasiimti atgal. Reikia didelio tikėjimo, nes Viešpats sako: „Atiduok man savo vaikus. Aš juos daug labiau myliu, nei tu galėtum net įsivaizduoti. Tavo vaikai man priklauso labiau nei tau. Aš galiu pakeisti tai kas vyksta, bet tu pati to negali padaryti“.
Kviečiame parapijos motinas jungtis į šią maldos grupelę. Mes matome tiek daug smurto, neteisybės, melo aplink. Ar mes galime ką pakeisti? Taip, mes turime MELSTIS.
Išgirstame daugybę liudijimų iš motinų, kurios meldėsi už vaikus. Grįžta vaikai, kurie buvo išėję, nustoja vartoti narkotikus, gerti, sugrįžta į šeimas. Jei norėtumėte pasidalinti savo liudijimais, ateikite į mūsų maldos grupę arba rašykite ir mes Jūsų liudijimą išspausdinsime parapijos laikraštėlyje.
Apgaubkim savo vaikus maldos skara, pavesdami juos Viešpačiui.

Vasario 16

Vasario 16 - tąją Švenčionėliškiai 11 val. buvo pakviesti švęsti bažnyčioje. Per pamokslą kalbėjęs kleb. E. Paulionis pastebėjo, kad Lietuvos gyventojai po truputį tampa abejingi Valstybinėms šventėms. Jaunoji karta ir toliau maitinama brangiomis pramogomis ir šventėmis. 
Galima tik spėlioti kodėl-gal šaltis, gal slidus kelias, ar dar kitos priežastys nei į bažnyčią nei į kultūros centrą, kuriame vyko koncertas nesutraukė daug žmonių. Priežastis slepiasi matyt pačiuose mumyse. Kviečiame pasiskaityti Vilucko straipsnį (http://viluckas.lt/demokratija-yra-rizika).

Sausio 13 minėjimas

Sausio 13 d. Švenčionėlių bendruomenė kartu su visa Lietuva paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Už žuvusius buvo aukojamos šv. mišios, po mišių vyko trumpas koncertas-minėjimas. Koncerte girdėjome Mindaugo gimnazijos, meno mokyklos bei kultūros centro atlikėjų atliekamus kūrinius. Po koncerto žmonės buvo pakviesti sugiedoti giesmę prie žuvusių kovotojų bei tremtinių kryžiaus.