2013 m. liepos 3 d., trečiadienis

LIEPOS 7 d. VYKS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMAS IR KUNIGO BRONISLOVO LAURINAVIČIAUS 100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS


programa:

11:45 val. Vilniaus Arkivyskupo Gintaro Grušo sutikimas prie bažnyčios vartų.

12:00 val.  Šv. Mišios kartu su Sutvirtinimo sakramento teikimu.

Po Šv. Mišių, betarpiškai vyks Kunigo Bronislovo Laurinavičiaus 100-ųjų Gimimo metinių minėjimas.