2017 m. kovo 11 d., šeštadienis

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Sveikiname visus su Kovo 11 - ąją - 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena! 
Sveikiname tuos, kurie kovojo už Lietuvą ilgus dešimtmečius. 
Sveikiname tuos, kurie širdyse jaučiate džiaugsmą 
tardami žodį LIETUVA.
Sveikiname tuos, kurie nesate pasyvūs stebėtojai, 
ir užimate aiškią pilietinę poziciją.
Sveikiname tuos, kurie kovojate su melu ir nesąžiningumu.
Sveikiname tuos, kurie nepamiršta maldos už Lietuvą.