2017 m. kovo 1 d., trečiadienis

Pelenų diena

Pelenų diena arba Pelenija - tai pirmoji diena po Užgavėnių. Šią dieną bažnyčioje buvo pašventinti pelenai, ir jais barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką tiesą: „iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“....
Nuo šios dienos prasideda gavėnios periodas - 40 dienų - kai negalima valgyti mėsos. Jis trunka iki pat Velykų. 
Gavėnios periodu patariama nesilinksminti: dainuoti, rengti šokių, vestuvių, kitų iškilmių...