2021 m. spalio 11 d., pirmadienis

Šv. Edvardo atlaidai

 
    Spalio mėnesį parapija švenčia savo parapijos globėjo Šv. Edvardo  atlaidus.
Spalio 10 dieną Šv. Mišių aukose dalyvavo gausus  būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Naujosios Vilnios dekanato dekanas, kunigas teol. m. dr. Eduardas Kirstukas.
Šv. Mišių aukoje meldėmės už mūsų kleboną Vitalijų, kunigą svečią Eduardą, už visus mūsų parapijoje dirbusius kunigus, kurių dėka sutvirtinome savo tikėjimą ir išaugome į vieną gražia bendruomenę. Meldėmės už visus mūsų parapijos žmones, geradarius ir geros valios žmones, kad  Viešpaties ranka globotų juos darant svarbius gyvenimo pasirinkimus, per kuriuos galėtų garbingai tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei.
Minint Šv. Edvardo šventę su dėkingumu parapijiečiai artėjo prie Viešpaties altoriaus su kukliomis dovanomis. Atnešdami žvakę prašėme, neleisti mums paklysti  gyvenimo kelyje  ir būti šviesa, kuri veda per juodžiausią gyvenimo naktį. Savo užaugintas rudens gėrybes nešdami prie Viešpaties altoriaus  dėkojome Viešpačiui už globą ir begalinį rūpestį. Kaip padėkos ir džiaugsmo simbolį aukojome gėles. Atnešant duoną ir vyną, prašėme Viešpaties išmokyti mus dalintis,  
Bažnyčios choras vadovaujant iš Švenčionėlių kilusiai, bet šiuo metu gyvenančiai Kaune vargonininkei, chordvedei Jovitai Kulakauskienei giesmėmis kreipėsi į Šv. Eduardą, kad visus  lydėtų gyvenimo keliais.
Po Šv. Mišių sveikino  artėjančio vardadienio proga ir padėkos žodžius klebonui svečiui Eduardui tarė parapijos ir jaunimo atstovai. Choras giesme  linkėjo ilgiausių metų ir Dievo palaimos.

 
  

 Už užfiksuotas šventines akimirkas dėkojame Daivai Žilėnei.